Daglig verksamhet

Du som har en funktionsnedsättning som medför att du ingår i personkrets 1 eller 2 enligt LSS kan få daglig verksamhet. För att få daglig verksamhet ska du vara i yrkesverksam ålder, max 68 år och inte arbeta eller studera. Den dagliga verksamheten ska vara så lik ett arbete som möjligt.

Målet med daglig verksamhet är att du ska få en meningsfull sysselsättning, utveckling och stimulans, struktur i vardagen, social gemenskap och ökad delaktighet i samhällslivet.

Arbetsuppgifterna är anpassade efter deltagarnas intressen och behov. Du kan till exempel få arbeta i kök eller trädgård, sälja hantverk eller delta i olika skapande aktiviteter som musik och måleri. Du kan också få hjälp att hitta en praktikplats och kanske ett vanligt arbete.

Om du är sjuk ska du vara hemma. Meddela personalen om du blir sjuk så att de vet om det.

Precis som alla andra har du rätt att ta semester. Berätta för personal i god tid när du planerar att vara ledig. Den dagliga verksamheten är stängd tre veckor på sommaren.

När du har beviljats daglig verksamhet får du göra ett studiebesök. På den dagliga verksamheten får du sedan arbeta med något som du är intresserad av. Det finns personal på plats som kan ge dig det stöd du behöver.

Varje dag du är på din dagliga verksamhet får du betalt, det kallas habiliteringsersättning. Det rör sig om ungefär 45 kronor per dag. Habiliteringsersättningen är skattefri.

Daglig verksamhet kostar ingenting, men du betalar 27 kronor per dag om du tar del av måltider.
Avgifter LSS

Om du inte kan promenera eller åka buss till jobbet kan du ansöka om arbetsresor. Det kostar 600 kronor per månad.

Hur ansöker jag?

För att ansöka om daglig verksamhet så kontaktar du någon av kommunens LSS-handläggare som utreder och beslutar om du har rätt till insatsen.

Matilda Rasmussen, metodhandledare
031-724 61 08 Länk till annan webbplats.
matilda.rasmussen@harryda.se

Camilla Näslund, handläggare
031-724 64 04 Länk till annan webbplats.

camilla.naslund@harryda.se

Emma Valdusson, handläggare
031-724 86 02 Länk till annan webbplats.
emma.valdusson@harryda.se

Daglig verksamhet i Härryda kommun

Arbetskraften

Arbetskraftens inriktning syftar till att förbereda dig för förvärvsarbete. Du får ett individuellt planerat schema. Aktiviteterna utvärderas och ändras utifrån behov.

Arbetskraftens mål:  

  • att stärka fysiska, psykiska och sociala förmågor
  • att uthållighet, tålamod och samarbetsförmågan stärks
  • att uppleva skaparglädje och kreativitet
  • att få en bredare erfarenhet, ökat självförtroende
  • att få meningsfull sysselsättning.

Arbetskraften 031-724 65 41

Matilda Gunnarshed, enhetschef
031-724 67 50
matilda.gunnarshed@harryda.se

Karta till Arbetskraften Länk till annan webbplats.

Björkhaga daglig verksamhet

Björkhaga daglig verksamhet vänder sig till personer med olika funktionsnedsättningar. Här anpassas aktiviteterna utifrån dina behov.

Din självständighet och delaktighet ska främjas med fokus på egna resurser för att bibehålla och utveckla dina förmågor.

Här används bland annat sinnesstimulerande aktiviteter och personalen arbetar med tydliggörande pedagogik såsom bilder, konkreta föremål och tecken som stöd (TAKK). Vi arbetar med både individuella och gemensamma aktiviteter. Varje person tillhör en arbetsgrupp men har sitt individuella schema efter behov, intresse och förutsättningar.

Dagverksamheten är öppen måndag till fredag klockan 9-15.

Björkhaga daglig verksamhet 031-724 82 82

Gil Angin, enhetschef
031-724 69 68
gil.angin@harryda.se

Karta till Björkhaga DV Länk till annan webbplats.

Butik Händigt

Butik Händigt är en del av daglig verksamhet i kommunen som bland annat bygger på att privatpersoner och företag skänker begagnade saker till butiken. Här snyggas dem till och säljs sedan vidare.

Öppettider måndag till fredag 9.30-15.30.

Telefonnummer till butiken 0708-56 90 00

Butik Händigt

Matilda Gunnarshed, enhetschef
031-724 67 50
matilda.gunnarshed@harryda.se

Karta till Butik Händigt Länk till annan webbplats.

Gärdesgården

Här arbetar du med aktiviteter som är rehabiliterande för att bibehålla dina förmågor. Du erbjuds kreativa och sinnesstimulerande aktiviteter utifrån dina behov, förutsättningar samt intresse av att delta i ett socialt sammanhang.

Dagverksamheten är öppen måndag till fredag klockan 8-16.

Gärdesgården 031-724 88 80

Kasper Bergvall, enhetschef
031-724 85 47
kasper.bergvall@harryda.se

Karta till Gärdesgården Länk till annan webbplats.

Hjorten daglig verksamhet

Hjortens daglig verksamhet drivs av Nytida AB och ligger i anslutning till Hjortens gruppbostad och cirka två kilometer från Mölnlycke centrum.

Dagliga sysslor och aktiviteter anpassar utifrån dina förutsättningar och starka sidor, men vi är också lyhörda för vilka intressen och drömmar du har.

Telefon: 0735-05 07 14

Nytida, Hjortens daglig verksamhet Länk till annan webbplats.

Maria Hultén, enhetschef
0735-31 90 28
maria.hulten@nytida.se

Karta till Hjortens dagliga verksamhet Länk till annan webbplats.

Solhem

På Solhem daglig verksamhet sker aktiviteterna i form av gruppaktiviteter och anpassas utifrån dina behov.

Självständighet och delaktighet ska främjas med fokus på egna resurser i en strävan att bibehålla och utveckla dina förmågor.

Verksamheten har aktiviteter och arbete på plats, som arbete i kök, paketering, trädgård och enklare snickerier, men också aktiviteter och arbetsuppgifter på andra platser i kommunen. Det kan exempelvis vara på ICA Kvantum Landvetter, postrunda för kommunens kontorsservice och arbete i Butik Händigt i Mölnlycke.

Här får du ett individuellt planerat schema där aktiviteterna utvärderas och ändras utifrån dina behov.

Solhem 031-724 67 91

Kasper Bergvall, enhetschef
031-724 85 47
kasper.bergvall@harryda.se

Karta till Solhem Länk till annan webbplats.

Solstens dagliga verksamhet

Solsten har öppet 8-16 måndag till fredag. Vi använder oss bland annat av sinnesstimulerande aktiviteter och arbetar med tydliggörande pedagogik såsom bilder, konkreta föremål och tecken som stöd (TAKK). Lokalerna är anpassade och det finns olika sinnesrum, kommunikationsrum samt färg- och form rum.

Självständighet och delaktighet ska främjas med fokus på egna resurser i en strävan att bibehålla och utveckla dina förmågor.

Vi arbetar med både individuella och gemensamma aktiviteter. Du tillhör en arbetsgrupp men har ditt individuella schema utefter dina behov, intressen och förutsättningar.

Solstens daglig verksamhet 031-724 84 20

Kasper Bergvall, enhetschef
031-724 85 47
kasper.bergvall@harryda.se

Karta till Solstens dagliga verksamhet Länk till annan webbplats.

Solvinden

Solvinden är en daglig verksamhet som vänder sig till dig som har autism.

Solvinden har öppet dagtid måndag till fredag. Du har ett eget schema med tillgång till eget rum. Det erbjuds både enskilda aktiviteter och gruppaktiviteter. Vi utgår ifrån dina behov, intressen, förutsättningar och arbetar för att främja självständighet och delaktighet. Vi lägger också stort fokus på fysisk hälsa.

Emempel på aktiviteter är utomhuspromenader, musik, drama, utflykter och kreativt skapande. På torpet utförs trädgårdsarbete samt att det finns en träverkstad.

Det finns tillgång till sinnesrum och massagefåtölj.

Solvindens daglig verksamhet 031-724 68 29 och 031-724 67 69

Kasper Bergvall, enhetschef
031-724 85 47
kasper.bergvall@harryda.se

Karta till Solvindens dagliga verksamhet Länk till annan webbplats.

Kontakt

Daglig verksamhet inom Härryda kommun har stängt under veckorna 29 till 31 (18 juli till 5 augusti).

Trevlig sommar!

Kontaktcenter
031-724 61 00
socialtjansten@harryda.se

Matilda Rasmussen, metodhandledare
031-724 61 08 matilda.rasmussen@harryda.se

Camilla Näslund, handläggare
031-724 64 04

camilla.naslund@harryda.se

Emma Valdusson, handläggare
031-724 86 02
emma.valdusson@harryda.se

Martin Filin Karlsson, enhetschef
031-724 65 62
martin.filinkarlsson@harryda.se

Besök:

Kommunhuset, Råda torg i Mölnlycke.

Postadress:

Socialtjänsten, Härryda kommun, 435 80 Mölnlycke

Relaterad information