Bostad med särskild service

Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till bostad med särskild service.

Bostad med särskild service för barn eller ungdomar

Om du är under 18 år och har så stora svårigheter och behov på grund av din funktionsnedsättning att du inte kan bo hemma trots stödinsatser, kan du få bo någon annanstans. Det kan vara i ett familjehem eller på ett barn- och ungdomsboende med personal.
Bostad med särskild service för barn eller ungdomar

Bostad med särskild service för vuxna

Vuxna personer med funktionsnedsättning kan ha rätt till bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad. Det är ett permanent bostadsalternativ för personer med omfattande omvårdnads- och tillsynsbehov.
Bostad med särskild service för vuxna