Avlösarservice i hemmet

Samtal mellan barn och vuxen.

En avlösare tar hand om barnet på hemmaplan samtidigt som de anhöriga får en stunds avlastning. Foto: Jörgen Wiklund, Scandinav Bildbyrå

Föräldrar eller andra anhöriga till barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan ibland behöva avlastning. En avlösare kan då komma hem och ta hand om barnet eller ungdomen för att avlasta.

Avlösarservice utförs i hemmet eller utomhus hemmets närhet, till exempel på lekplats. En avlösare kan inte ta ett barn till eller från skolan, avlösare följer inte heller med på utflykter.

Avlösaren ger barnet eller ungdomen med funktionsnedsättning det stöd som behövs medan föräldrar eller anhöriga är iväg eller gör andra saker. Avlösaren kan inte ta hand om syskon som inte är beviljade avlösarservice.

Den som avlastas får inte arbeta eller studera medan avlösarservice utförs.

Om du beviljas avlösarservice får du ett beslut om ett visst antal timmar per vecka eller månad.

När du har beviljats avlösarservice får du och dina föräldrar eller anhöriga träffa den person som är tänkt att bli din avlösare, så att alla parter känner sig trygga. Därefter sker avlösning i möjligaste mån efter era önskemål.

Om du eller din avlösare blir sjuk kan avlösaren inte komma hem till dig. Om du eller dina föräldrar avbokar avlösaren kan ni inte spara de avbokade timmarna till senare tillfälle.

Avlösarservice är kostnadsfritt, men om ni skulle gå och handla något betalar du eller dina föräldrar det.

Föräldrar och anhöriga ska känna sig trygga i vetskapen att sitt barn tas om hand av kompetent personal. Alla som arbetar som avlösare har tystnadsplikt och måste lämna utdrag ur belastningsregistret.

Ansökan

Du kan göra en ansökan om stöd via e-tjänst eller blankett eller kontakta handläggare för utredning och beslut.

Matilda Rasmussen, metodhandledare
031-724 61 08 Länk till annan webbplats.
matilda.rasmussen@harryda.se

Camilla Näslund, handläggare
031-724 64 04 Länk till annan webbplats.

camilla.naslund@harryda.se

Emma Valdusson, handläggare
031-724 86 02 Länk till annan webbplats.
emma.valdusson@harryda.se