Kontakt
Lyssna

Funktionsnedsättning

Att leva med en funktionsnedsättning innebär att man på grund av skada eller sjukdom har svårt att fungera utan stöd eller hjälp i sitt dagliga liv. En funktionsnedsättning kan vara av fysisk, begåvningsmässig eller psykisk karaktär.

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.

Här kan du läsa om de insatser som du kan ansöka om och vilket stöd som därmed kan erbjudas dig med funktionsnedsättning.

Kontakta socialtjänsten för mer information

Kontaktcenter
031-724 62 00
kontaktcenter@harryda.se

Carina Fransson, verksamhetschef hälsa och bistånd
carina.fransson@harryda.se

Karin Lindell, verksamhetschef funktionsstödkarin.lindell@harryda.se

Besöksadress:
Kommunhuset
Råda torg
435 80 Mölnlycke

Postadress
Socialtjänsten
Härryda kommun
435 80 Mölnlycke

Styrande lagstiftning

Socialtjänstlagen SoL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Bra att veta

Sekretess och behandling av personuppgifter

Du kan överklaga

Avgifter

Begära tillsyn

Kvalitetsarbete