Funktionsnedsättning

Två tjejer skrattar tillsammans.

Foto: Anna Roström

Att leva med en funktionsnedsättning innebär att man på grund av skada eller sjukdom har svårt att fungera utan stöd eller hjälp i sitt dagliga liv. En funktionsnedsättning kan vara av fysisk, begåvningsmässig eller psykisk karaktär.

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.

Här kan du läsa om de insatser som du kan ansöka om och vilket stöd som därmed kan erbjudas dig med funktionsnedsättning.

Kontakta socialtjänsten för mer information

Kontaktcenter
031-724 62 00
socialtjansten@harryda.se

Carina Fransson, verksamhetschef hälsa och bistånd
carina.fransson@harryda.se

Karin Lindell, verksamhetschef funktionsstödkarin.lindell@harryda.se

Besöksadress:

Kommunhuset
Råda torg
435 80 Mölnlycke

Postadress:

Socialtjänsten
Härryda kommun
435 80 Mölnlycke