Funktionsnedsättning

Personal och brukare är ute och promenerar

Foto: Anna Sigvardsson

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.

Det finns två lagstiftningar som reglerar stödet, socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatserna är behovsprövade och utgår från dig och vilket stöd just du behöver.

Ansökan

Du kan göra en ansökan om stöd via e-tjänst eller blankett.

Blankett - Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL (för utskrift) Pdf, 121.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du inte är nöjd med ett beslut så kan du överklaga

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga detta hos Förvaltningsrätten i Göteborg. Lämna din överklagan till Härryda kommun inom tre veckor från den dag då du fick beslutet. Du måste bland annat beskriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Mer information om hur du gör för att överklaga framgår av beslutet.

Symbol för Härryda kommuns servicegarantier.

Kontakt om beslutad insats inom två veckor

Du som har beviljats en insats enligt LSS ska inom två veckor från beslutsdatum bli kontaktad av den som ansvarar för att verkställa insatsen.

Om vi inte håller vad vi lovar

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Ansvarig chef kommer sedan att kontakta dig för uppföljning och dialog kring hur vi kan lösa den uppkomna situationen. Dina synpunkter utgör en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Servicegarantierna ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.

Mer om kommunens servicegarantier