Lyssna

Verksamheter för stöd och hjälp

För dig som bor i Härryda kommun finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig om du känner att du inte mår bra.

Socialtjänstens enhet för familjestöd

Genom socialtjänsten kan du som barn, ungdom eller förälder få stöd på olika sätt. Vi erbjuder till exempel samtal och rådgivning.
Enhet för familjestöd
Kontaktcenter 031-724 62 00

Familjecentralen

På familjecentralen finns barnmorskemottagning (tidigare MVC), barnavårdscentral (BVC), socialtjänstens familjebehandlare och öppen förskola samlade under ett tak, för ett lättillgängligt stöd till blivande föräldrar och till småbarnsföräldrar och deras barn.
Öppna förskolor och familjecentraler

Ring och prata med familjebehandlare om oro eller svårigheter i föräldraskapet. Stödsamtal för föräldrar med mindre barn

Skolhälsovården

Till skolhälsovården kan både elever och föräldrar vända sig för att få stöd och råd i frågor om hälsa, utveckling och skolrelaterade problem. Skolhälsovården kan erbjuda enklare sjukvårdsinsatser.
Skolhälsovården 

Utvecklings- och stödenheten för förskola och grundskola

Utvecklings- och stödenheten samverkar med förskolor och skolor i Härryda kommun där respektive rektor har det övergripande ansvaret för barn- och elevhälsoarbetet. Skolsköterskor, kuratorer och övriga specialpedagoger arbetar i de pedagogiska områdena och nås på respektive skola.
Barn- och elevhälsa

Sjukvårdsrådgivningen 

Dygnet runt kan du ringa för att få rådgivning av en sjuksköterska om var du i första hand bör vända dig. Telefon 1177.
Sjukvårdsrådgivningenlänk till annan webbplats

Ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningen i Mölnlycke finns för dig som önskar råd och hjälp med frågor som rör sexualitet, relationer, den egna kroppen, preventivmedel, könssjukdomar, graviditet med mera.
Ungdomsmottagningen

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning

På Barn- och ungdomsmedicin i Mölnlycke arbetar sköterskor och läkare med specialistkompetens inom barn och ungdomsmedicin, dietist samt psykolog.
Barn- och ungdomsmedicinsk mottagninglänk till annan webbplats

Barn- och ungdomspsykiatri

Mottagningen bedriver en allmän barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet. Vi har en helhetssyn där vi beaktar barns och ungdomars hela livssituation, familj, skola och fritid.
Barn- och ungdomspsykiatrilänk till annan webbplats

1177

Landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård.
1177.selänk till annan webbplats

Socialjour

(Kvällar, nätter, helger) 031-365 87 00

Ungdomsmottagningen UMO

Ungdomsmottagningen på nätet UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. Bakom UMO står alla landsting och regioner.
UMOlänk till annan webbplats

BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Till BRIS kan alla under 18 år ringa, mejla eller chatta för att prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ingen kan se att det är du som ringer eller att du har ringt. Telefon 116 111
BRISlänk till annan webbplats

Kontakt

Kontaktcenter
031-724 62 00

Socialsekreterarna i mottagningsenheten,
031-724 68 18

Telefontid:

  • Måndag, tisdag, onsdag klockan 08.30-11.45 och 13.15-15.30
  • Torsdag klockan 08.30-11.45 och 13.15-17.00
  • Fredag klockan 08.30-11.45

Besöksadress:
Enhet för barn och unga
Råda torg, Mölnlycke

Enhet för familjestöd
Hönekullavägen 15, Mölnlycke