Lyssna

Samarbetssamtal

I Härryda kommun utförs denna del av det familjerättsliga arbetet av familjehem- och familjerättsenheten.

Samarbetssamtal innebär att föräldrar tillsammans med samtalsledare i ett antal gemensamma träffar försöker komma överens om hur de ska ordna det för sina barn vid eller efter en separation. Samarbetssamtalen kan leda fram till avtal om vårdnad/boende/umgänge - avtalen har samma giltighet/värde som en dom i tingsrätten.

Så här kan det vara

Att skiljas är svårt och många föräldrar kommer i konflikt med varandra om barnen

  • Hur ska man kunna veta vad som är bäst för barnen?
  • Var ska barnen bo?
  • När och hur ska umgängesrätten utövas?
  • Hur ska hämtning/lämning ske?
  • Hur ska kontakt med förskola/skola se ut?

Vi arbetar under sekretess och samtalen är kostnadsfria. Samtalen betonar det gemensamma föräldraansvaret och sätter barnets/barnens behov i fokus.

Kontakt

Kontaktcenter
031-724 62 00

Thomas Edholm, familjerättssekreterare
031-724 67 45
thomas.edholm@harryda.se

Helena Engberg
familjerättssekreterare
031-724 67 46
helena.engberg@harryda.se

Linda Dalenius, enhetschef
031-724 82 77
linda.dalenius@harryda.se

Besöksadress
Kommunhuset, Råda torg Mölnlycke

Postadress
Socialtjänsten, Härryda kommun
435 80 Mölnlycke
familjeratt@harryda.se

OBS! Alla besök måste vara bokade per mejl eller telefon.