Kontaktperson

Du som är barn eller ungdom kan ha behov av en kontaktperson. Kontaktpersonen och du träffas regelbundet.

Kontaktpersonen fungerar som en vän och medmänniska till ett barn eller ungdom. Personen ska underlätta för den enskilde att leva ett självständigt liv genom att minska social isolering och är någon att uppleva nya saker tillsammans med. Vanligtvis träffas man någon gång i veckan eller några gånger i månaden och till exempel går och fikar, går på bio eller besöker ett idrottsevenemang.

Vill du bli kontaktperson?

För att vara kontaktperson behövs ingen särskild utbildning. Det viktiga är att du har en stabil livssituation samt har tid, plats och engagemang för att engagera dig i en person i en annorlunda situation.

Om du vill bli kontaktperson görs en utredning av din situation, hembesök och kontroll i olika register. Detta för att bedöma om du passar för uppdraget. Det ställs inga krav på utbildning för att bli kontaktperson. Du bör ha en stabil social situation och personlig mognad. Att ha engagemang och intresse för andra människor och ett tidsmässigt utrymme är också viktigt.

Ersättning till kontaktperson

Härryda kommun följer Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer om ersättning till kontaktpersoner. Du blir inte anställd utan får ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Du får självklart också stöd i ditt uppdrag av en socialsekreterare.
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) Länk till annan webbplats.

Intresseanmälan för att bli kontaktperson

Är du intresserad av ett uppdrag? Fyll i en intresseanmälan, så kontaktar vi dig så snart vi kan.
Intresseanmälan

Kontakt

Kontaktcenter 031-724 61 00

Sandra Fantini, socialsekreterare
031-724 68 40
sandra.fantini@harryda.se

Monica Rohland, socialsekreterare
031-724 6814 monica.rohland@harryda.se

Elisabeth Silomäki Hermansson, 1:e socialsekreterare
031 -724 61 09
elisabeth.silomakihermansson@harryda.se
Besöksadress
Råda torg, Mölnlycke

Postadress
Socialtjänsten, Härryda kommun,
435 80 Mölnlycke
socialtjansten@harryda.se