Vill du göra en insats för ett barn en till två helger i månaden?

Kvinna med två barn i köket.

Foto: Scandinav/Marie Linnér

Vill du finnas till för ett barn men är inte redo att ta steget att bli familjehem på heltid? Då kan du passa som kontaktfamilj. Just nu har vi flera barn och ungdomar som väntar.

Att vara kontaktfamilj innebär att du/ni tar emot ett barn i ditt/ert hem en till två helger (eller vardagar) i månaden. Barnet får en "extrafamilj" med tillgång till fler vuxna - samtidigt som föräldrarna får möjlighet till avlastning.

Barn med särskilda behov

Just nu söker vi särskilt efter kontaktfamiljer till barn med särskilda behov, vilket kan innebära att barnet har diagnoser såsom ADHD eller autism. Det är en fördel om du har erfarenhet av barn med särskilda behov, men det är inget vi kräver.

Vi ser gärna att du bor i Härryda kommun eller i närheten.

Hur går det till?

Efter att du skickat in din intresseanmälan blir du kontaktad av en socialsekreterare inom en vecka. Vid samtalet får du mer information och kan självklart ställa frågor. Finns fortsatt intresse görs en utredning där vi genom intervju, hembesök och registeruppdrag får en bild av dig och din familj - detta är viktigt för kunna matcha rätt barn till dig/er.

Du erbjuds stöd och handledning i uppdraget och är delaktig i matchningsprocessen, vilket innebär att du får träffa barnet och hens föräldrar innan uppdraget kommer igång.

Arvode och ersättning

Härryda kommun följer Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendationer om ersättningar till kontaktfamiljer. Omfattande uppdrag kan ibland motivera en högre arvodering. Som kontaktfamilj är du inte anställd utan får ett uppdrag där ersättningen för arbetet är ATP-grundande. Arvodesdelen är skattepliktig. En omkostnadsersättning, som beräknas utifrån barnets behov utgår också. Denna del är delvis skattefri.
Ersättningar på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbplats Länk till annan webbplats.

Intresseanmälan

Är du intresserad av ett uppdrag eller vill veta mer? Välkommen att fylla i intresseanmälan.


Efter du skickat in intresseanmälan
Om du uppgett en e-post så får du ett automatiskt svar med en kopia på dina inskickade uppgifter. Samma uppgifter visas också på den här sidan på formulärets ställe. Vi kontaktar dig så snart vi kan.

Kontakt

Kontaktcenter 031-724 61 00

Monica Rohland, socialsekreterare
031-724 68 14
monica.rohland@harryda.se

Sandra Fantini, socialsekreterare
031-724 68 40
sandra.fantini@harryda.se

Elisabeth Silomäki Hermansson, 1:e socialsekreterare
031 -724 61 09
elisabeth.silomakihermansson@harryda.se

Pernilla Johansson, 1:e socialsekreterare
031-724 87 93
pernilla.johansson@harryda.se

Besöksadress
Råda torg, Mölnlycke

Postadress
Socialtjänsten, Härryda kommun,
435 80 Mölnlycke
socialtjansten@harryda.se