Kontaktfamilj

En kontaktfamilj tar emot ett barn eller ett syskonpar i sitt hem någon gång i månaden. Ibland är det barnen som behöver stöd och ombyte i miljön, ibland är det en förälder som behöver avlastning.

Det finns många olika anledningar till att ett barn kan behöva en extrafamilj med stabila och trygga vuxna. Gemensamt för alla barnen är att de behöver ett utvidgat nätverk för att de ska fortsätta utvecklas på ett bra sätt. Det är ett mycket uppskattat stöd för många barn och deras föräldrar och kontaktfamiljen blir ofta viktiga personer i barnets liv.

Att vara kontaktfamilj innebär att man tar emot ett barn eller syskon i sitt hem någon helg i månaden. Ibland ingår även en vecka på sommaren.

Vill du bli kontaktfamilj?

Det ställs inga krav på utbildning för att bli kontaktfamilj. Du bör ha en stabil social situation och personlig mognad. Att ha engagemang och intresse för andra människor och ett tidsmässigt utrymme är också viktigt.

Om du vill bli kontaktfamilj görs en utredning av din situation, hembesök och kontroll i olika register. Detta för att bedöma om du passar för uppdraget.

Ersättning till kontaktfamilj

Härryda kommun följer Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer om ersättning till kontaktfamiljer. Du blir inte anställd utan får ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning som beräknas efter barnets behov. Du får självklart också stöd i ditt uppdrag av en socialsekreterare.
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) Länk till annan webbplats.

Intresseanmälan för att bli kontaktfamilj

Är du intresserad av ett uppdrag? Fyll i en intresseanmälan, så kontaktar vi dig så snart vi kan.
Intresseamälan kontaktfamilj

Kontakt

Kontaktcenter 031-724 61 00

Sandra Fantini, socialsekreterare
031-724 68 40
sandra.fantini@harryda.se

Monica Rohland, socialsekreterare
031-724 6814 monica.rohland@harryda.se

Elisabeth Silomäki Hermansson, 1:e socialsekreterare
031 -724 61 09
elisabeth.silomakihermansson@harryda.se
Besöksadress
Råda torg, Mölnlycke

Postadress
Socialtjänsten, Härryda kommun,
435 80 Mölnlycke
socialtjansten@harryda.se