Lyssna

Jourfamiljehem

Ett jourfamiljehem är precis som det låter; ett familjehem med jour. Ibland kan man få ta emot ett barn samma dag, andra gånger är det lite mer planerat – men gemensamt för alla jourfamiljehem är att barnet bor där under en begränsad tid.

Ett familjehem har ansvar för ”stadigvarande vård och fostran” för barnet, vilket innebär att ge omsorg i förälderns ställe och fatta dagliga beslut. Ett jourfamiljehem är ett familjehem under en kortare tid, helst inte längre än fyra månader, som är utredningstiden för barnutredningar. Anledningen till begränsningen är att barnet inte ska hinna rota sig alltför mycket, samtidigt som socialtjänsten måste ha en rimlig tid att hitta alternativa lösningar.

Ta emot ett barn på kort varsel

Som jourfamiljehem kan du bli uppringd och få ta emot ett barn/ungdom som behöver plats samma dag eller några dagar senare. Barnet är inte sällan i kris och det är viktigt att kunna stötta här och nu i vardagen, utan att fördjupa sig i barnets bakgrund. Du ska vara en trygghet och inge hopp utan att lova saker. Har barnet behov av att prata ska du naturligtvis lyssna och finnas där, men det är den utredande socialsekreterare som ställer de direkta frågorna till barnet.

Det är viktigt att socialtjänsten får ta del av information som kan vara betydelsefull för utredningen – det kallas att du har upplysningsskyldighet till socialtjänsten.

Yngre barn kräver mer tid hemma

Många gånger är det önskvärt att minst en av hushållets vuxna kan vara hemma med barnet inledningsvis, så att barnet landar. Ett yngre barn kräver i regel mer tid hemma.

När ett barn placeras i jourfamiljehem har socialtjänsten ofta begränsad information om barnet. Barnet kan komma direkt hemifrån, anlänt som ensamkommande flyktingbarn eller bor kanske redan i ett familjehem men behöver en tillfällig omplacering. I det sistnämnda fallet har vi ofta mer information.

Bra om du bor hyfsat nära

Under en jourplacering pågår oftast en barnavårdsutredning, vilket innebär att du måste vara tillgänglig i högre grad än familjehem, då möten sker på dagtid. Du behöver även vara behjälplig med att kunna köra barnet till olika möten. Inledningsvis kan det vara en del att ordna med, till exempel hur skolgången ska se ut.

Det geografiska avståndet är inte oväsentligt, eftersom det ofta är önskvärt att barnet kan gå kvar i sin skola och ibland också ha kontakt med syskon och föräldrar. Ett jourfamiljehem bör därför inte bo längre än en timmes bilväg från Härryda kommun.

Du utreds av socialtjänsten

För att bli ett jourfamiljehem utreds du av socialtjänsten som bedömer din lämplighet. Det är också viktigt att du tar emot utbildning och handledning vid behov.

Intresseanmälan

Är du intresserad av ett uppdrag? Fyll i en intresseanmälan, så kontaktar vi dig så snart vi kan.
Intresseanmälanlänk till annan webbplats


Kontakt

Kontaktcenter
031-724 62 00
kontaktcenter@harryda.se

Besöksadress

Råda torg, Mölnlycke

Postadress

Socialtjänsten, Härryda kommun,
435 80 Mölnlycke

Externa länkar