Vi söker familjehem och kontaktfamiljer

Pojke som kramar sin pappa eller sin familjehemspappa.

Att vara familjehem kräver både tid och engagemang, men är också väldigt berikande. Foto: Matilda Holm

Vi har barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo med sin familj och därför behöver ett familjehem eller stöd av en kontaktfamilj. Det kan även finnas behov av familjehem för ensamkommande barn.

Kan du/din familj bli ett familjehem?

Familjehemsföräldrar är privatpersoner som tar emot ett eller flera barn i sitt hem under en kortare eller längre period. Familjerna kan se olika ut, du kan vara ensamstående eller fler familjen. Du kan bo i lägenhet eller hus, centralt eller lantligt. Det viktigaste är att du har en stabil livssituation, tid och engagemang samt kan erbjuda barnet/ungdomen trygghet, stabilitet och omsorg.

Du behöver ha ett ledigt rum för barnet/ungdomen. Det är också viktigt att du har lätt för att samarbeta eftersom uppdraget innebär samverkan med socialtjänst, skola och det biologiska nätverket.

Så här går det till

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer kring vad det innebär att vara ett familjehem i Härryda kommun. Efter en första kontakt via telefon bokar vi ett besök för att prata mer.

Familjehem utreds alltid för att bli godkända som familjehem. En familjehemsutredning består av hembesök, referenstagning, registerutdrag från bland annat belastningsregistret och djupintervju av våra erfarna familjehemssekreterare. Vi träffas oftast flera gånger under processen.

Vilket stöd får du?

När utredningen är klar och båda parter vill gå vidare erbjuds du vår uppskattade grundutbildning för familjehem. Matchning mellan barnet/ungdomen och familjehemmet är mycket viktig och du har har alltid en dialog tillsammans med familjehemssekreteraren inför en placering.

Vi anpassar stödet till familjehemmet utifrån hur behovet ser ut. En familjehemssekreterare har regelbunden kontakt med familjehemmet genom besök och telefonsamtal. Barnet/ungdomen har en egen barnsekreterare som ansvarar för att barnets behov tillgodoses samt för kontakt med dess biologiska föräldrar.

Handledning och uppföljning är ett stöd som alltid erbjuds familjehemsföräldrar. Vi anordnar även utbildning och grupphandledning till familjehemmet. Varje år inbjuds till flera tema- och cafékvällar.

För dig som inte är redo för att bli familjehem kan kontaktfamilj passa bättre

Vill du finnas till för ett barn men är inte redo att ta steget att bli familjehem? Då kanske kontaktfamilj passar dig bättre just nu. Kontaktfamilj innebär att du tar emot ett barn i ditt hem en till två helger (eller vardagar) i månaden.

Många barn är i behov av andra vuxna som kan stötta dem i deras liv, samtidigt som familjen får möjlighet till avlastning. Just nu söker vi kontaktfamiljer till barn med särskilda behov vilket kan innebära att barnet har diagnoser såsom ADHD eller autism. Det är en fördel om du bor i Härryda kommun eller i kranskommunerna.
Konktaktfamilj

Arvode och ersättning

Härryda kommun följer Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendationer om ersättningar till familjehem och kontaktfamiljer. Omfattande uppdrag kan ibland motivera en högre arvodering.

Som familjehem/kontaktfamilj är du inte anställd utan du får ett uppdrag där arvodet, det vill säga ersättningen för arbetet, är ATP-grundande. Arvodesdelen är skattepliktig. En omkostnadsersättning, som beräknas utifrån barnets behov utgår också. Denna del är delvis skattefri.
Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) Länk till annan webbplats.

Intresseanmälan


Efter du skickat in intresseanmälan
Om du uppgett en e-post så får du ett automatiskt svar med en kopia på dina inskickade uppgifter. Samma uppgifter visas också på den här sidan på formulärets ställe. Vi kontaktar dig så snart vi kan.