Lyssna

Familjehem

Barn och ungdomar upp till 18 år kan placeras i familjehem på grund av att deras föräldrar inte kan tillgodose deras behov.

Barn och ungdomar upp till 18 år placeras i familjehem på grund av att deras föräldrar inte kan tillgodose deras behov.

Vilka barn/ungdomar behöver bo i familjehem?

Barn och ungdomar mellan 0-18 år placeras i familjehem på grund av att deras föräldrar inte kan tillgodose deras behov. Det kan vara brister i omvårdnad som uppkommit genom missbruk, psykisk sjukdom eller annat. I andra fall är barnets egna problem så stora att en placering är nödvändig. Ett gott samarbete mellan familjehemmet och barnets föräldrar behövs för att placeringen ska fungera på bästa sätt.

Kan din familj bli ett familjehem för ett barn eller en ungdom?

Alla blivande familjehem utreds noga av en familjehemssekreterare. Ett familjehem bör inte ligga för långt ifrån vår kommun, helst inom tio mils avstånd. Detta för att kontakten med socialtjänsten samt barnets biologiska nätverk skall vara möjlig.

Vår önskan är att det finns två vuxna i familjen men det är inget absolut krav. Som vuxna ska ni vara trygga med varandra och i er hemmiljö. Vissa placerade barn kan matcha bra med ensamstående vuxna. En grundläggande förutsättning är att ni ska både engagemang och utrymme att ta emot andras barn.

Vilket stöd ger socialtjänsten?

En familjehemssekreterare har regelbunden kontakt med familjehemmet genom besök och telefonsamtal. Barnet har en egen barnsekreterare som ansvarar för att barnets behov tillgodoses samt för kontakt med biologiska föräldrar. Handledning och uppföljning är ett stöd som sker både med barn och familjehemsföräldrar tillsammans samt var för sig. Socialtjänsten erbjuder utbildning och grupphandledning till familjehemmet. Varje år inbjuds till flera tema- och cafékvällar.

Ersättning till familjehemmet

Härryda kommun följer Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendationer om ersättningar till familjehem. Omfattande uppdrag kan ibland motivera en högre arvodering. Som familjehem är man inte anställd utan får ett uppdrag där arvodet, det vill säga ersättningen för arbetet, är ATP-grundande. Arvodesdelen är skattepliktig. En omkostnadsersättning, som beräknas utifrån barnets behov utgår också. Denna del är skattefri.
Ersättning familjehem, SKR:s webbplatslänk till annan webbplats

Intresseanmälan

Är du intresserad av ett uppdrag? Fyll i en intresseanmälan, så kontaktar vi dig så snart vi kan. Intresseanmälanlänk till annan webbplats

Kontakt

Iréne Dahlby, familjehemssekreterare/
samordnare
031-724 68 05
irene.dahlby@harryda.se

Linda Dalenius, enhetschef
031-724 82 77
linda.dalenius@harryda.se

Kontaktcenter 031-724 62 00

Besöksadress

Råda torg, Mölnlycke

Postadress

Socialtjänsten, Härryda kommun,
435 80 Mölnlycke

Externa länkar