Lyssna

Familjehem

Barn och ungdomar upp till 18 år kan placeras i familjehem på grund av att deras föräldrar inte kan tillgodose deras behov.

Ett gott samarbete mellan familjehemmet och barnets föräldrar behövs för att placeringen ska fungera på bästa sätt.

Kan din familj bli ett familjehem för ett barn eller en ungdom?

Alla blivande familjehem utreds noga. Ett familjehem bör inte ligga för långt från vår kommun; helst inom tio mil. Detta för att kontakten med barnets anhöriga och med socialtjänsten ska vara möjlig.

Vi vill att det finns två vuxna i familjen, men det är inget absolut krav. Som vuxna ska ni vara trygga med varandra och i er miljö. Ni ska ha engagemang och utrymme att ta emot andras barn.

Ersättning till familjehemmet

Härryda kommun följer Svenska kommunförbundets rekommendationer om ersättningar till familjehemmen.
Man blir ej anställd men man får ett arvoderingsuppdrag, där arvodet det vill säga ersättningen för arbetet är ATP-grundande. Arvodesdelen är skattepliktig. En omkostnadsersättning, som beräknas utefter barnets behov utgår också.
Ersättning familjehem, SKL:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vilket stöd ger socialtjänsten?

En socialsekreterare har regelbunden kontakt med barnet och familjehemmet genom besök och telefonsamtal. Samtalen som ska vara ett stöd och uppföljning sker både med barn och familjehemsföräldrar tillsammans och var för sig. Socialtjänsten erbjuder i vissa fall grupphandledning till familjehemmet. Varje år inbjuds till flera temakvällar.

Vilka barn/ungdomar behöver bo i familjehem?

Barn och ungdomar mellan 0-18 år placeras i familjehem p.g.a. att deras föräldrar inte kan tillgodose deras behov. Det kan vara brister i omvårdnad som uppkommit genom missbruk, psykisk sjukdom eller annat. Barnets egna problem är ibland så stora att en placering är nödvändig.

Ett gott samarbete mellan familjehemmet och barnets föräldrar behövs för att placeringen ska fungera på bästa sätt.

Intresseanmälan

Är du intresserad av ett uppdrag? Fyll i en intresseanmälan, så kontaktar vi dig så snart vi kan. Intresseanmälanlänk till annan webbplats

Kontakt

Kontaktcenter 031-724 62 00

Linda Dalenius, enhetschef
031-724 82 77
linda.dalenius@harryda.se

Besöksadress

Råda torg, Mölnlycke

Postadress

Socialtjänsten, Härryda kommun,
435 80 Mölnlycke

Externa länkar