Familjecentraler med öppen förskola

Familjecentralen är till för alla blivande föräldrar och familjer med barn upp till 6 år. Här arbetar familjebehandlare, förskollärare, BVC-sköterskor och barnmorskor.

På familjecentralen har du tillgång till barnmorskemottagning, barnavårdscentral, öppen förskola samt rådgivning och stöd från familjebehandlare.

Vårt övergipande mål är att:

  • främja god hälsa hos barn och föräldrar
  • erbjuda en nära mötesplats för alla barn och föräldrar
  • stärka det sociala nätverket runt barnen och föräldrarna
  • finna arbetsformer där barn och föräldrar är delaktiga
  • erbjuda lättillgängligt stöd
  • fungera som ett kunskaps- och informationscentrum
  • ge en mångsidig service genom att olika yrkesgrupper samarbetar.

Familjecentraler

På den öppna förskolan får du möjlighet att träffa andra föräldrar och barn. Det är gratis att besöka öppna förskolor och du behöver inte anmäla dig i förväg.

Öppna förskolor och familjecentraler