Kontakt
Lyssna

Faderskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra, måste faderskapet enligt lag bekräftas i en formell handling, faderskapsbekräftelse, antingen hos socialtjänsten eller genom dom i domstol.

I samband med att ett barn till ogifta föräldrar föds får socialtjänsten information om detta från skattemyndigheten. Modern ombeds att tillsammans med barnets far besöka socialtjänsten för att underteckna faderskapsbekräftelsen. Föräldrarna kan även underteckna handlingen innan barnet föds.

När faderskapet är fastställt har barnet samma rättsliga status som barn till gifta föräldrar, till exempel arvsrätt och rätt till faderns efternamn. I samband med faderskapsbekräftelsen har föräldrarna möjlighet att anmäla att de vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Kontakt

Kontaktcenter 031-724 62 00

Besök:

Råda torg, Mölnlycke

Postadress:

Socialtjänsten, Härryda kommun, 435 80 Mölnlycke