Påföljder för ungdomar som begått brott

Ungdomstjänst

Innebär oavlönat arbete i kombination med samtal där samtalen ska utgöra en mindre del av det totala straffet. Antalet timmar som kan utdömas beror på hur allvarligt brottet är och ligger mellan 20-150 timmar. Arbetet ska utföras på ungdomens fritid.

Ungdomsvård

I Härryda kommun kan ungdomsvård bland annat innebära olika former av påverkansprogram, impulskontrollsprogram eller att man regelbundet träffar en särskilt kvalificerad kontaktperson under en bestämd tid. 

Sluten ungdomsvård

Vid mycket grova brott kan ungdomen dömas till sluten ungdomsvård.

Kontakt

Socialsekreterarna i mottagningsgruppen
031-724 68 18

Telefontid:

Måndag till fredag 9-11.45

Kontaktcenter 031-724 61 00

Besöksadress

Enhet för förebyggande och service

Enhet för utredning och skydd

Råda torg, Mölnlycke

Postadress
Socialtjänsten
Härryda kommun,
435 80 Mölnlycke

socialtjansten@harryda.se