Kontakt
Lyssna

Adoption

Att adoptera betyder att uppta som sitt eget. Ett adopterat barn får samma rättigheter som ett biologiskt barn och som förälder har man samma skyldigheter som till ett biologiskt barn. En adoption kan aldrig hävas.

Om man vill adoptera ett barn från utlandet måste man ha ett medgivande från sociala myndighetsnämnden.
Social myndighetsnämnd

För att få adoptera måste man enligt lag vara över 25 år och antingen vara ensamstående, gifta eller registrerade partners. Socialstyrelsen rekommenderar att man inte är äldre än 42 år vid ansökan om medgivande.

De som önskar adoptera måste genomgå en föräldrautbildning. Om det är ett par som söker ska båda ha deltagit i utbildningen.  

När du har funderingar på att adoptera

Om du är intresserad av att adoptera är du välkommen att kontakta en familjerättssekreterare för att boka tid för ett informationssamtal. Samtalet handlar bland annat om dina egna tankar kring adoption, adoptionsförfarandet, den obligatoriska föräldrautbildningen, hur en medgivandeutredning går till och vad den innehåller samt socialtjänstens roll i adoptionsprocessen.

Föräldrautbildning inför adoption

Utbildningen syftar till att de som önskar adoptera ett barn ska få kunskap och möjlighet att få insikt om adopterade barn och deras behov samt bli införstådda med adoptionens innebörd för dem själva och barnet.

Vi rekommenderar att du genomgår föräldrautbildningen innan du bestämmer dig för att ansöka om medgivande.        

När du har bestämt dig för att ansöka om medgivande

En skriftlig ansökan om medgivande för adoption skickas eller lämnas till socialtjänsten. Blankett för detta finns på myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En familjerättssekreterare gör sedan en medgivandeutredning som utmynnar i ett skriftligt beslutsunderlag. Det är kommunens sociala myndighetsnämnd som ska besluta om det är förenligt med barnets bästa att bevilja medgivande. Medgivandeutredningen är också den presentation av dig som adoptivförälder som du sedan skickar till det land du väljer.    

Även adoption av barn du redan har en relation till, så kallad närståendeadoption kan förekomma.

Mer information

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Försäkringskassanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
1177.selänk till annan webbplats


Kontakt

Kontaktcenter
031-724 62 00

familjeratt@harryda.se

Thomas Edholm, familjerättssekreterare
031-724 67 45
thomas.edholm@harryda.se

Helena Engberg
familjerättssekreterare
031-724 67 46
helena.engberg@harryda.se

Caroline Frej
familjerättssekreterare
031-724 68 53
caroline.frej@harryda.se

Anette Berglund, enhetschef
anette.berglund@harryda.se

Besöksadress
Familjehuset,
Hönekullavägen 15, Mölnlycke

Postadress
Socialtjänsten, Härryda kommun, 435 80 Mölnlycke
socialtjansten@harryda.se