Kontakt
Lyssna

Stöd till familjen

Behovet av råd, stöd och hjälp kan se olika ut i olika situationer. Härryda kommun har olika former av stöd och verksamheter som riktar sig till familjer.

Kontakt

Kontaktcenter 031-724 62 00

Socialsekreterarna i mottagningsenheten, 
031-724 68 18

Telefontid:
måndag, onsdag, torsdag och fredag 10-12
tisdag 13-15

Eva Thomasson, enhetschef
eva.thomasson@harryda.se

Anette Berglund, enhetschef
anette.berglund@harryda.se

Besök:
Enhet för familjestöd
Familjehuset, Hönekullavägen 15, Mölnlycke

Enhet för familjehem och familjerätt
Råda torg, Mölnlycke

Inspiration, aktiviteter och stöd för dig som är viktig vuxen i Härryda kommun.