Kraftkällan

Kraftkällan har arbetat med att erbjuda stödgrupper för barn och föräldrar i Härryda kommun. Under 2021 planeras verksamheten om och under året kommer därför inga grupper erbjudas av Kraftkällan.

Stödgrupperna har riktat sig till barn där någon i familjen kommit i kontakt med psykisk ohälsa eller missbruk, och familjer där föräldrarna separerat och det finns samarbetssvårigheter.

Förvaltningen undersöker möjligheten att samordna lättillgängliga stödgrupper för kommunens barn och deras föräldrar tillsammans med närliggande kommuner. Samtidigt följer Härryda kommun noga efterfrågan på denna typ av insats och kommer säkerställa att de barn som har behov av insatser kan få dessa tillgodosedda.

Behöver du stöd?

Om du eller någon du känner behöver stöd finns det hjälp att få. Genom att kontakta Härryda kommuns kontaktcenter 031-724 61 00 får du mer information om vilket stöd som kan erbjudas.

BRIS Länk till annan webbplats. - Stödtelefon och stödchatt för barn 116 111.

BRIS vuxentelefon Länk till annan webbplats. - Stödtelefon för vuxna om barn 077-150 50 50.

Kuling Länk till annan webbplats. - Stödchatt för barn som upplever psykisk ohälsa i sin familj.

Trygga barnen Länk till annan webbplats. - För barn som upplever missbruk eller psykisk ohälsa hos en förälder 070-4777910.