Stöd till barn och unga

Alla kan må dåligt ibland och du kan inte alltid vara glad. Du behöver tillåta dig själv att känna det du känner. Ibland fungerar inte livet som man vill och i perioder kan man uppleva att man saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting löser sig på det sätt man önskar.

Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Har du behov av hjälp?

Här finns telefonnummer och länkar till olika former av stöd och hjälp för både akuta och mindre akuta situationer. 
Stöd och hjälp

Verksamheter för stöd och hjälp

Här hittar du kontaktinformation till olika verksamheter dit du som bor i Härryda kommun kan vända dig för att få stöd och hjälp.
Kontaktinformation till verksamheter 

Olika anledningar till att barn och unga mår dåligt

Klicka vidare på länkarna nedan för att se vilka verksamheter du kan vända dig till vid olika problem.

Det kan finnas fler anledningar till att man mår dåligt. Mer information finns att läsa på 1177 om diagnoser och besvär som ung Länk till annan webbplats.

Symbol för Härryda kommuns servicegarantier.

Tydlighet för barn i kontakt med socialtjänsten

Du som är barn har alltid rätt att få veta vem som är din socialsekreterare och vilka rättigheter du har i kontakten med socialtjänsten.

Om vi inte håller vad vi lovar

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kontaktcenter@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Ansvarig chef kommer sedan att kontakta dig för uppföljning och dialog kring hur vi kan lösa den uppkomna situationen. Dina synpunkter utgör en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Servicegarantierna ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.

Mer om kommunens servicegarantier

Kontakt

Socialsekreterarna mottagningsgruppen,
031-724 68 18

Telefontid:

  • Måndag, tisdag, onsdag 8.30-11.45 och 13.15-15.30
  • Torsdag 8.30-11.45 och 13.15-17.00
  • Fredag 8.30-11.45

Jennie Gustavsson, enhetschef
jennie.gustavsson@harryda.se

Kontaktcenter 031-724 61 00
socialtjansten@harryda.se

Besöksadress:

Enhet för förebyggande och service
Familjehuset, Hönekullavägen 15, Mölnlycke

Enhet för utredning och skydd
Råda torg, Mölnlycke

Socialjour
(kvällar, nätter, helger)
031-365 87 00

Inspiration, aktiviteter och stöd för dig som är viktig vuxen i Härryda kommun.