Stöd till barn och unga

Ibland är det svårt att vara barn eller ung och vissa situationer, händelser och utmaningar kan kännas jobbiga. Härryda kommun arbetar på olika sätt med att stödja barn och ungdomar.

Du har rätt att må bra och det kan vara svårt att lösa alla problem själv. Du kan ha frågor om dig själv, någon du känner eller om problem hemma. Då finns det stöd att få både inom Härryda kommun och andra organisationer.

Har du behov av akut hjälp?

Om du, eller någon annan, behöver omedelbar hjälp ska du ringa nödnummer 112. Då kommer du i kontakt med polis, räddningstjänst, ambulans och sjöräddning.
Stöd och hjälp

Socialtjänstens mottagning för barn och unga

Under dagtid kan du ringa till socialsekreterarna i mottagningsgruppen 031-724 68 18 på telefontid:

Måndag till fredag 9-11.45

Övrig tid kan du ringa kontaktcenter 031-724 61 00.

Vid akuta situationer utanför kontorstid ska du istället kontakta socialjouren i Göteborg på 031-365 87 00.

Socialjour

Socialjouren i Göteborg ger akut stöd på kvällar, nätter och helger. Det kan till exempel handla om våld eller missbruk.
Socialjour Länk till annan webbplats.

Kvällar, nätter, helger 031-365 87 00

BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Till Bris kan alla under 18 år ringa, mejla eller chatta för att prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ingen kan se att det är du som ringer eller att du har ringt. Telefon 116 111
Bris Länk till annan webbplats.

För vuxna

Bris har en vuxentelefon 077-150 50 50 dit alla vuxna som har frågor eller funderingar om barn och unga kan ringa. Det finns även en stödlinje för idrottsledare 077-440 00 42.

Brismottagning i Göteborg

För barn i utsatta situationer finns möjlighet att träffa en kurator på brismottagning i Göteborg.

På brismottagningarna kan barn och unga få ett nära och anpassat stöd. Bris erbjuder bland annat individuella samtal, familjestöd, gruppstöd och kan hjälpa barnet i kontakten med andra stödinstanser.
Stöd på brismottagningar Länk till annan webbplats.

Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsan samverkar med förskolor och skolor där respektive rektor har det övergripande ansvaret för barn- och elevhälsoarbetet. Inom barn- och elevhälsan arbetar skolsköterskor, kuratorer och övriga specialpedagoger och de nås via förskolan och skolan.
Barn- och elevhälsa

Elevhälsans medicinska insats

Skolsköterskan och skolläkaren är en del av den samlade elevhälsan på skolan. Arbetet bedrivs främst hälsofrämjande och förebyggande. Hälsokontroller och vaccinationer erbjuds regelbundet utifrån Socialstyrelsens rekommenderade basprogram.
Elevhälsans medicinska insats

Ungdomsmottagningen i Mölnlycke och UMO

Ungdomsmottagningen i Mölnlycke vänder sig till dig som vill ha råd och hjälp i frågor som rör sexualitet, relationer, den egna kroppen, preventivmedel, könssjukdomar, graviditet med mera.
Ungdomsmottagningen Länk till annan webbplats.

UMO är ungdomsmottagningen på nätet för alla som är mellan 13 och 25 år. Bakom UMO står alla regioner (tidigare landsting).
UMO Länk till annan webbplats.

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUM)

På barn- och ungdomsmedicin i Mölnlycke arbetar sköterskor och läkare med specialistkompetens inom barn och ungdomsmedicin, dietist samt psykolog.
Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning Länk till annan webbplats.

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

Mottagningen bedriver en allmän barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet med en helhetssyn och beaktade av barns och ungdomars hela livssituation, familj, skola och fritid.
Barn- och ungdomspsykiatri Länk till annan webbplats.

RFSL stödmottagning, hbtq

Målgruppen är hbtq-personer som blivit utsatta för trakasserier, hot och våld. Även närstående och vänner till våldsutsatta hbtq-personer är välkomna samt personer som i sitt yrke möter våldsutsatta hbtq-personer.

RFSL stödmottagning Länk till annan webbplats.

020-34 13 16

Stöd vid våldtäkt eller andra sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp innebär att någon eller några kränker en annan person på ett sexuellt sätt. Alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller som en person får någon annan att göra mot sin vilja, är sexuella övergrepp.

Stödorganisationen Storasyster erbjuder stöd till dig som blivit utsatt för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Storasyster arbetar stödjande och kunskapshöjande för ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld.
Storasyster Länk till annan webbplats.

Mer information om sexuella övergrepp

UMO om sexuella övergrepp Länk till annan webbplats.
1177 om sexuella övergrepp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Polisen - sexualbrott Länk till annan webbplats.

1177, sjukvårdsrådgivning

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. 1177 är regionernas gemensamma webbplats för råd om vård.
1177.se Länk till annan webbplats.

Symbol för Härryda kommuns servicegarantier.

Tydlighet för barn i kontakt med socialtjänsten

Du som är barn har alltid rätt att få veta vem som är din socialsekreterare och vilka rättigheter du har i kontakten med socialtjänsten.

Om vi inte håller vad vi lovar

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Ansvarig chef kommer sedan att kontakta dig för uppföljning och dialog kring hur vi kan lösa den uppkomna situationen. Dina synpunkter utgör en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Servicegarantierna ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.

Mer om kommunens servicegarantier