Misstanke om barn som far illa

Kontakta socialtjänsten om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa. En så kallad orosanmälan gör du för barnets bästa, för att uppmärksamma om barnet kan befinna sig i en situation där det behövs stöd.

Om du misstänker att ett barn utsätts för våld eller övergrepp bör du anmäla det till polisen eller till socialtjänsten. I akuta fall, ring 112 eller efter kontorstid, sociala jouren: 031-365 87 00

När du gör en anmälan tar socialtjänsten ställning till om en utredning ska inledas eller inte. En utredning innebär att socialtjänsten tillsammans med barnet och dess vårdnadshavare undersöker om behov av stöd finns.

Du kan prata med socialtjänsten innan du gör en anmälan

Innan du gör en anmälan kan du prata med personal på socialtjänsten. Ring i så fall och beskriv oron innan du tar beslut om att anmäla. Detta bör göras utan att barnets identitet avslöjas.

Anmäla oro som privatperson

Du kan välja mellan att ringa socialtjänstens mottagningsgrupp, mejla eller skicka ett brev.

Som privatperson kan du göra en anonym anmälan. Du ska då inte uppge ditt namn när du kontaktar socialtjänsten. Om du uppger ditt namn har socialtjänsten endast i undantagsfall möjlighet att hemlighålla den uppgiften för den anmälan gäller. Tänk på att ditt namn kan framgå av exempelvis din mejladress.

Om du gör en anmälan anonymt är det viktigt att den är så utförlig som möjligt eftersom socialtjänsten i efterhand inte kan få mer information från dig.

Anmäla oro som professionell (i din yrkesroll)

Du som arbetar i en verksamhet som berör barn och ungdomar, till exempel inom skolan, hälso- och sjukvården eller inom socialtjänsten har anmälningsskyldighet enligt lag. Detta gäller personer inom både offentlig och privat tjänst.

Anmälningsskyldigheten betyder att när det finns misstanke om att barn far illa måste detta anmälas. Anmälan ska göras skriftligt.

Vid akuta situationer, ring alltid till socialtjänsten innan anmälan skickas.

Kan jag som anmäler få veta hur det går?

Den som gör en anmälan till socialtjänsten vill ibland veta vad socialtjänsten gjort efter att de fått in anmälan. Sådana uppgifter kan inte lämnas ut utan medgivande från den som ärendet rör.

Kontakt

För att fråga om råd eller göra en anmälan vänd dig till:

Socialsekreterarna i mottagningsenheten
031-724 68 18

Telefontid:

Måndag till fredag 9-11.45

Kontaktcenter 031-724 61 00

Vid akuta situationer kvällar och helger ring 112 eller sociala jouren 031-365 87 00

Skriftlig anmälan görs till:

Härryda kommun
Socialtjänsten
435 80 Mölnlycke
socialtjansten@harryda.seFax 031-724 68 47