Nätverksmöte

Ett sätt att mötas för att hitta gemensamma vägar framåt. Välkommen att kontakta oss!

Om en person har bekymmer blir ofta fler inblandade och berörda på olika sätt. På ett så kallat näverksmöte kan alla få en gemensam lägesbild och tillsammans arbeta framåt för att hittta lösningar.

Föräldrar, skolpersonal eller andra personer inom kommunen eller hälso- och sjukvården kan ta initiativ till ett nätverksmöte. Mötena leds av utbildade närverksledare, anställda av Härryda kommun.

Så här går ett nätverksmöte till

Ett nätverksmöte består av flera delar: förmöte, nätverksmöte och eventuellt uppföljningsmöte.

  • På förmötet går vi tillsammans igenom vad mötet ska handla om, vilka frågor som ska tas upp och vem som ska bjudas in.
  • På själva nätverksmötet pratar vi om det vi kommit överens om på förmötet och alla får komma till tals. Nätverksledarna leder mötet och ansvarar för att man håller sig till strukturen.
  • Ett nätverksmöte kan också vara i form av ett Västbusmöte/SIPmöte. Vid ett sådant möte görs en samordnad individuell plan (SIP) som tydliggör vad var och en gör och har ansvar för.

Vad är ett nätverk?

Ett nätverk är de personer som finns runt omkring oss, som familj, släkt, vänner, grannar men också personal inom till exempel skola, socialtjänst eller sjukvård.

Kontakt

Nätverkslaget
natverkslaget@harryda.se

Kontaktcenter 031-724 61 00

Besöksadress: Gärdeshuset, Wendelsvägen 11 i Mölnlycke

Karta till Nätverkslaget Länk till annan webbplats.

Relaterad information