Lyssna

Vad tycker du om socialtjänsten på familjecentralerna i Härryda kommun?

Vi skulle vilja veta vad du tycker om kontakten med socialtjänstens familjebehandlare på familjecentralerna i Härryda kommun.

Detta är en uppföljning som görs på uppdrag av välfärdsnämnden. Alla vårdnadshavare som har ett möte eller varit i kontakt med familjebehandlare på familjecentralerna ges möjlighet att svara på enkäten som du når via nedan QR-kod.

Du väljer själv om du vill svara på frågorna, men för oss är dina synpunkter mycket viktiga. Ju fler som svarar på frågorna, desto större nytta gör undersökningen. Svaren är anonyma och sammanställs så att det inte går att se vad någon enskild person har svarat.

QR-kod enkät familjecentraler