Lyssna

Nätverksmöte

Ett nätverksmöte innebär att viktiga personer för dig, din familj eller ditt barn samlas för att gemensamt söka nya vägar att gå vidare.

Initiativet till ett möte kan både familjer och yrkeshjälpare ta. Ett nätverk är de personer som finns runtomkring oss som familj, släkt, vänner, grannar och olika yrkeshjälpare som till exempel personal från förskola/skola.

När någon har bekymmer blir ofta flera personer runt omkring berörda på olika sätt. Genom att träffas tillsammans ges en möjlighet att få en gemensam bild av situationen och hur man kan samarbeta för att hitta en bra lösning. Erfarenhet visar att nätverksmöten leder till att det blir lättare att hitta lösningar som håller i längden och som nätverket kan samarbeta kring.

Nätverkslag

Nätverksmötet leds av ett nätverkslag som består av personer anställda i kommunen med utbildning i att hålla i denna typ av möten. De hjälper dig att förbereda mötet och vilka personer som ska bjudas in. Tillsammans med dig skrivs en inbjudan som skickas till de personer du önskar ska vara med på nätverksmötet.

Nätverkslaget ansvarar för att man håller sig till det du önskat tala om. De ser till att alla får komma till tals och prata till punkt. De anteckningar som förs under mötet får du med dig hem.

Välkommen att kontakta nätverkslaget om du har frågor eller önskar diskutera om ett möte är bra för dig.

Kontakt

Kontaktcenter 031-724 62 00

Nätverkslaget
natverkslaget@harryda.se

Wendelsvägen 11, Mölnlycke

Relaterad information

Nätverksmöte (folder)PDF

Föräldrautbildning

Fältgruppen

Externa länkar