Lyssna

Familj, barn och ungdom

Härryda kommuns verksamhet barn och familj arbetar för att alla kommuninvånare ska ha goda och trygga levnadsförhållanden. Verksamheten bygger på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet och inriktar sig på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers resurser.

Kontakt

Kontaktcenter 031-724 62 00
0200-25 25 05 (en kostnadsmarkering)
socialtjansten@harryda.se

Susanne Grabe, verksamhetschef
031-724 61 44 susanne.grabe@harryda.se

Enhet för barn och unga, enhet för familjehem och familjerätt, kommunhuset, Råda torg.

Enhet för familjestöd, Familjehuset, Hönekullavägen 15.