Lyssna

Familj, barn och ungdom

Härryda kommuns verksamhet barn och familj arbetar för att alla kommuninvånare ska ha goda och trygga levnadsförhållanden.

Kontakt

Kontaktcenter 031-724 62 00
0200-25 25 05 (en kostnadsmarkering)
socialtjansten@harryda.se

Susanne Grabe, verksamhetschef
031-724 61 44 susanne.grabe@harryda.se

Enhet för barn och unga, enhet för familjehem och familjerätt: Kommunhuset vid Råda torg i Mölnlycke.

Enhet för familjestöd: Familjehuset, Hönekullavägen 15 i Mölnlycke.