Familj, barn och ungdom

Livet går upp och ner, att leva i en familj är att ge och ta. Konflikter finns överallt och i bästa fall tas de om hand längs vägen, men ibland är problemen svårare att komma till rätta med och professionellt stöd behövs. Här kan du hitta vägledning, tips, hjälp och inspiration som Härryda kommun kan erbjuda dig som ung, förälder eller som familj.

Stöd till barn och unga

Du som är ung har rätt att ha någon som tar hand om dig. Du har rätt att vara trygg och ska behandlas med respekt. Socialtjänsten ansvarar för att ge stöd och hjälp till barn och unga som inte har det bra.

Kommunen har även mötesplatser för unga samt fältare som arbetar förebyggande tillsammans med skolor.
Stöd till barn och unga

Stöd till familjen

Att vara förälder eller annan viktig vuxen i ett barns liv är en stor och viktig uppgift. Alla familjer kan ibland behöva råd, stöd och hjälp på olika sätt, både när det gäller små och stora frågor.

Härryda kommun erbjuder ett brett utbud av service, stöd och rådgivning till familjer som behöver det.
Stöd till familjen