Kontakt
Lyssna

Familj, barn och ungdom

Härryda kommuns individ- och familjeomsorg arbetar för att alla kommuninvånare ska ha goda och trygga levnadsförhållanden. Verksamheten bygger på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet och inriktar sig på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers resurser.

Kontakt

Kontaktcenter
031-724 62 00
0200-25 25 05 (en kostnadsmarkering)
socialtjansten@harryda.se

Carina Fransson, tf.verksamhetschef,
031-724 61 57carina.fransson@harryda.se

Enhet för barn och unga finns på våning 1 vid entrén i kommunhuset, Råda torg.

Familjestödsenheten finns i Familjehuset på Hönekullavägen 13.