Kontakt

Kontaktcenter 031-724 61 00
0200-25 25 05 (en kostnadsmarkering)
socialtjansten@harryda.se

Susanne Grabe, verksamhetschef
031-724 61 44 susanne.grabe@harryda.se

Enhet för barn och unga, enhet för familjehem: Kommunhuset vid Råda torg i Mölnlycke.

Enhet för familjestöd: Familjehuset, Hönekullavägen 15 i Mölnlycke.