Nyansökan

Första gången du ansöker om försörjningsstöd gör du en nyansökan. Du kan ansöka via vår e-tjänst, blankett eller hör av dig till kontaktcenter.

När du ansöker om försörjningsstöd för första gången behöver du bifoga olika underlag, se nedan.

Underlag som ska lämnas med nyansökan

För att vi ska kunna behandla din ansökan måste den vara fullständig, det vill säga innehålla alla uppgifter och underlag.

Använder du vår e-tjänst går det bra att bifoga underlagen digitalt. Du kan exempelvis fota av handlingar med din telefon, scanna in eller bifoga en skärmdump (printscren). Du kan även skicka underlagen via post eller lämna dem i kommunhusets reception.

Kontoutdrag

Kontoutdrag lämnas in för de senaste tre månaderna för samtliga konton. Har du inte möjlighet att logga in på din bank för att ta fram underlagen får du kontakta din bank som hjälper dig.

Ekonomisk översikt

Du hittar den ekonomiska översikten i din internetbank. ”Ekonomisk översikt” är en sida där du kan se alla konton, eventuella fondkonton och lån som du har.

Hyreskontrakt/boendekostnader

Du ska lämna in hyreskontrakt tillsammans med din senaste hyresavi. Är du inneboende behöver du lämna in ett inneboendekontrakt. Hemmavarande ungdomar beviljas endast i undantagsfall hyreskostnad. Om du bor i villa eller bostadsrätt beräknas försörjningsstöd enbart utifrån ränteutgifter och då får du lämna in underlag på dessa. Även vatten/avlopp, sophämtning, sotning och vägavgifter är godkända utgifter.

Inkomstdeklaration

Senaste inkomstdeklarationen med samtliga fyra sidor, slutskattsedel eller kontrolluppgifter från Skatteverket. Om du inte har kvar din deklaration kan hämta en kopia på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.. Du kan också kontakta Skatteverket och få den hemskickad. Har du inte haft någon inkomst föregående år eller inte deklarerat kontaktar du Skatteverket för en kontrolluppgift där det framgår att du är så kallad 0-klassad.

Underlag som du också kan behöva lämna:

Vid sjukskrivning

Vid sjukskrivning behöver du lämna in läkarintyg som styrker detta även om du inte är berättigad till någon ersättning från Försäkringskassan. Du får läkarintyg från din vårdgivare.

Arbetssökande

Om du är arbetssökande lämnar du in handlingsplan från Arbetsförmedlingen och ett intyg som visar när du skrev in dig. Du kan även behöva lämna in en jobbsökarlista, som visar vilka arbeten som du har sökt.

Umgängesintyg

Den andra föräldern skriver ett intyg på hur umgänget med barnet ser ut.

Hemförsäkring

Det är bara hemförsäkringsdelen (bas) av försäkringen som täcks av ekonomiskt bistånd, inte tilläggsförsäkringar som exempelvis ”drulleförsäkring”.

Fakturaunderlag och kvitton

Med ansökan bifogar du fakturor eller kvitton som styrker de kostnader som du har haft. Det kan exempelvis vara utgifter för el, hemförsäkring, läkarbesök eller medicinkvitton.

Ansökan via e-tjänst

Ansöker du och din make/maka/partner/sambo tillsammans, behöver ni båda e-legitimation. Saknar du e-legitimation kan du ordna det via din bank. Läs om e-legitimation på Skatteverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

När vi har fått din nyansökan och de handlingar som efterfrågats, blir du kontaktad av en socialsekreterare för att gå vidare med din ansökan och göra en planering om hur du kan bli självförsörjande. Ansöker du tillsammans med din make/maka/partner/sambo är det viktigt att ni båda kommer på besöket.

Du kan endast ansöka om försörjningsstöd en gång i månaden.

LÄNK TILL E-TJÄNSTEN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan via blankett

Kan eller vill du inte använda e-tjänsten går det bra att ansöka via blankett. Då ringer du först till kontaktcenter: 031-724 61 00 och du får därefter prata med en socialsekreterare. Tillsammans gör ni en planering för hur du kan bli självförsörjande.

Under samtalet får du information om vilka underlag du behöver ta fram för att kunna ansöka. Ansökningsblanketten skickas sedan hem till dig. Har du en make/maka/partner/sambo ska ansökan göras gemensamt.

Du kan endast ansöka om försörjningsstöd en gång i månaden.

När får du svar på din ansökan?

När vi har fått in din nyansökan med alla handlingar och du har haft ditt nybesök med socialsekreterare handlägger vi ditt ärende skyndsamt. Senast inom åtta arbetsdagar kan du förvänta dig ett beslut. Ansökan via e-tjänsten går oftast något fortare.

När får du din utbetalning?

Eventuell utbetalning sker omgående efter att beslut har fattats. Har du inte lämnat in de efterfrågade underlagen inom fem arbetsdagar kommer du att få avslag på din ansökan.

Om du inte fått din utbetalning

Ring din socialsekreterare på telefontid eller hör med banken när dem överför pengarna.

Om du är missnöjd med beslutet på din ansökan

Får du avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet genom att inom tre veckor skriva till socialtjänsten i Härryda kommun.

För mer information om hur en överklagan går till kan du höra av dig till kontaktcenter: 031-724 61 00, socialtjansten@harryda.se eller till din socialsekreterare ekonomisktbistand@harryda.se.