Återansökan

Har du ansökt om försörjningsstöd tidigare och vill göra en återansökan kan du göra det via vår e-tjänst, blankett eller höra av dig till kontaktcenter.

Manual på flera språk

Om återansökan via e-tjänst

Innan du startar är det bra att samla alla uppgifter om inkomster och utgifter som du ska ta upp i din ansökan. Du har möjlighet att bifoga fakturaunderlag och kvitton sist i e-tjänsten. Det går även bra att lämna underlagen i kommunhusets reception eller skicka dem via post.

Ansöker du och din make/maka/partner/sambo tillsammans, behöver ni båda e-legitimation. Saknar du e-legitimation kan du ordna det via din bank.
E-legitimation på Skatteverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Ansökan måste vara fullständig, det vill säga att alla uppgifter vi frågar om måste vara besvarade för att vi ska kunna behandla den.

Du kan endast ansöka om försörjningsstöd en gång i månaden.

Återansökan via blankett

Kom ihåg att bifoga fakturaunderlag och kvitton med ansökan som styrker de utgifter som du har.

Ansökan måste vara fullständig, det vill säga att alla uppgifter vi frågar om måste vara besvarade för att vi ska kunna behandla den.

Du kan endast ansöka om försörjningsstöd en gång i månaden.

Blankett återansökan (för utskrift) Pdf, 124.9 kB.

När får du svar på din ansökan?

Vid en komplett återansökan som görs via e-tjänsten har vi som målsättning att fatta beslut inom fem arbetsdagar. Beslutet skickas till dig via post tillsammans med en beräkning. Ansökan via blankett tar något längre tid.

När får du din utbetalning?

Om din återansökan inkommit senast den 20:e sker eventuell utbetalning den 27:e varje månad eller första vardagen närmast den 27:e. Får vi in din ansökan efter den 20:e sker handläggning och utbetalning så snart som möjligt.

Om du inte fått din utbetalning

Ring din socialsekreterare på telefontid eller hör med banken när dem överför pengarna.

Om du är missnöjd med beslutet på din ansökan

Får du avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet genom att inom tre veckor skriva till socialtjänsten i Härryda kommun.

För mer information om hur en överklagan går till kan du höra av dig till kontaktcenter: 031-724 61 00, socialtjansten@harryda.se eller till din socialsekreterare ekonomisktbistand@harryda.se.