Ekonomisk bistånd, försörjningsstöd

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd - även kallat försörjningsstöd och som tidigare hette socialbidrag. Bidraget ska räcka till det mest nödvändiga, som till exempel mat, kläder och boende. Målet är alltid att bidraget ska vara tillfälligt och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Viktig information under coronapandemin

Alla verksamheter arbetar för att begränsa smittspridningen. Härryda kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har rutiner för att hantera en eventuell smitta. Medarbetare stannar hemma om de känner sig sjuka eller visar symtom.

Så här kontaktar du enhet för försörjningsstöd

Kontakta oss i första hand via Kontaktcenter 031-724 62 00. Genom att minska antalet besökare minskar vi risken för smittspridning. Beskriv vad du behöver hjälp med, så blir du hänvisad till rätt enhet.

Du som känner dig sjuk eller har symtom ska inte besöka kommunhuset. Ring och förklara situationen så får du hjälp per telefon.

Om du fått en inbokad tid att besöka oss tänk på att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att skydda dig Länk till annan webbplats. själv och andra från smittspridning. Länk till annan webbplats.

Vi gör alltid en bedömning om ett besök är nödvändigt eller om ärendet går att lösa via telefon eller via videomöte med hjälp av uppkoppling i dator eller mobil.

Viss service och handläggning kan ta längre tid än vanligt

Om många medarbetare är sjuka samtidigt kan det hända att vissa ärenden tar längre tid. Alla verksamheter är viktiga, men vissa insatser kan inte vänta. Om många medarbetare är sjuka samtidigt kan vi behöva prioritera de allra viktigaste insatserna.

Obs! Kontakta i första hand enheten för försörjningsstöd via telefon. Du ska bara besöka oss om du har en bokad besökstid.

Arbetsmarknadsinsatser

Du som är frisk och inte har symtom på luftvägsinfektion ska delta i arbetsmarknadsinsatser som vanligt. Arbetsmarknadsinsatserna fungerar som vanligt, men har anpassats för att minska risken för smitta.

Vem kan ansöka om försörjningsstöd?

Stödet kan sökas av svenska medborgare och utländska medborgare med uppehållstillstånd som bor och vistas i Härryda kommun. Tolk bokas vid behov.

Du måste ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning innan du ansöker om försörjningsstöd. Du ska också ha ansökt om andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till (exempelvis bostadsbidrag, arbetslöshetsersättning, föräldrapenning, underhållsstöd eller sjukpenning).

Om du har pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar måste du använda dem innan du kan få försörjningsstöd.

De uppgifter som du lämnar vid ansökan ska vid kontroll styrkas med giltiga underlag. Härryda kommun polisanmäler alla misstänkta bidragsbrott.

Är det första gången du ansöker gör du en nyansökan

Har du ansökt tidigare gör du en återansökan

Du ansöker för varje månad som du är i behov av försörjningsstöd.

Vem som har rätt till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen.

Vad kan du få försörjningsstöd till?

Försörjningsstödet består av två delar: riksnorm och bidrag till skäliga kostnader. Bidragets storlek bestäms av hushållets tillgångar och inkomster.

Riksnormen

Riksnormen fastställs av regeringen och ska räcka till kostnader för:

 • mat
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • barn- och ungdomsförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • hälsa och hygien
 • dagstidning och telefon

Finns det särskilda skäl får socialtjänsten i ett enskilt fall beräkna kostnaderna till en annan nivå, såväl högre som lägre.

Skäliga kostnader

Du har möjlighet att ansöka om skäliga kostnader för exempelvis boende, hushållsel och hemförsäkring. Bistånd till medicin inom förmån kan beviljas.

Du kan även ansöka om bidrag utöver försörjning, såsom exempelvis resor om du har daglig aktivitet eller begravningskostnader. Bidraget ska ge dig en skälig levnadsnivå och kan jämföras med vad en låginkomsttagare har råd med.

Riksnormen för försörjningsstöd Länk till annan webbplats.
Provberäkning av försörjningsstöd Länk till annan webbplats.

Hjälp med skulder

Generellt går det inte att få ekonomiskt bistånd till skulder. Vill du ha hjälp så kan du kontakta kommunens budget- och skuldrådgivning.
Budget- och skuldrådgivning

Betalade av skulder, nu saknas pengar till mat

Du behöver i första hand säkerställa att du har pengar till mat. Kontakta din socialsekreterare för mer information.

Jag har fått lite Swish från vänner som lån, räknas det med?

Inkomster som man kan disponera räknas som inkomst, till exempel:

 • Lön
 • Swishöverföring
 • Övrig insättning
 • Banköverföring

Krav på dig som ansöker om försörjningsstöd

För dig som är arbetssökande

 • Du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande.
 • Du ska ha en regelbunden kontakt med din handläggare och följa uppgjord planering.
 • Du ska kunna redovisa att du söker arbete aktivt. Du måste söka alla arbeten du är kvalificerad för inom pendlingsavstånd.

Om du tackar nej till ett arbete, inte bedöms vara aktivt arbetssökande eller tackar nej till en arbetsmarknadsåtgärd kan din rätt till försörjningsstöd ifrågasättas. Du riskerar då att få helt eller delvis avslag på din ansökan.

Du som har nedsatt arbetsförmåga (helt eller delvis) och inte kan söka arbete eller arbeta på grund av hälsoskäl, ska ha ett aktuellt läkarintyg som bekräftar detta.

Krav på praktik eller utbildning

I vissa fall får socialtjänsten ställa krav på att du ska delta i praktik eller utbildning. Det gäller för:

 • personer under 25 år
 • personer över 25 år som av särskilda skäl behöver höja sin kompetens
 • studerande som följer en utbildning och under studieuppehåll behöver ekonomiskt stöd

Om du tackar nej till att delta kan du gå miste om ditt försörjningsstöd eller få ett lägre belopp. Läs mer om vilket stöd du kan få som arbetssökande i kommunen på arbetsmarknadsenheten.

För dig som är föräldraledig

 • Du måste ta ut föräldrapenning via Försäkringskassan sju dagar per vecka med full ersättning.
 • Har du inte ett arbete att gå tillbaka till efter din föräldraledighet ska du i god tid ansöka om barnomsorgsplats så att du kan vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete när föräldradagarna är slut.

Frågor om boende

Jag behöver en bostad

 • Mitt korttidskontrakt löper ut
 • Vi ska skilja oss
 • Jag kommer bli vräkt
 • Jag vill flytta hemifrån

Det finns ingen kommunal bostadsförmedling för hyreslägenheter i Härryda kommun. Letar du efter en hyreslägenhet eller annan bostad i Härryda kommun ska du kontakta fastighetsägare och hyresvärdar för att höra hur du ställer dig i kö hos dem.
Hitta bostad

Jag bor inneboende vad gäller då?

Om du vill göra en ansökan om boendekostnad och bor inneboende behöver du lämna in ett inneboendeavtal. Du ska vara folkbokförd på adressen.

Kan man söka försörjningsstöd istället för bostadsbidrag? Måste man söka bostadsbidrag?

Ekonomiskt bistånd utgår endast när andra inkomster inte räcker. Du behöver i första hand ansöka om andra bidrag.

Vilken är högsta hyran man kan få hjälp med?

Det beror på typ av boende och antal personer i familjen. Kontakta din socialsekreterare för mer information.

Andra vanligt ställda frågor

Jag har en granne som får försörjningsstöd men som jag vet är kriminell

Om du vill göra en anmälan är du välkommen att kontakta oss skriftligt: ekonomisktbistand@harryda.se


Mitt husdjur har skadat sig, jag har inte råd med veterinärkostnaden.

Husdjurskostnader ingår i riksnormen. Kontakta din socialsekreterare för mer information.

Jag vill byta handläggare

I första hand ta kontakt med din socialsekreterare som i sin tur tar hand om frågan.

Jag missade telefontiden, kan jag få prata med min handläggare?

Välkommen nästa telefontid, eller mejla din socialsekreterare.

Om du är missnöjd med beslutet på din ansökan

Får du avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet genom att inom tre veckor skriva till socialtjänsten i Härryda kommun.

För mer information om hur en överklagan går till kan du höra av dig till kontaktcenter: 031-724 62 00, kontaktcenter@harryda.se eller till din socialsekreterare.

Kontakt

Kontaktcenter
031-724 62 00
0200-25 25 05
(en kostnadsmarkering)
socialtjansten@harryda.se

Hans Frimanson, verksamhetschef
031-724 66 28
hans.frimanson@harryda.se

Besök: Råda torg, Mölnlycke

Relaterad information