Lyssna

Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd

Du som bor i Härryda kommun och som inte har tillräckligt med pengar för att försörja dig och din familj kan ansöka om försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd). Detta är en rättighet som finns inskriven i socialtjänstlagen (SoL). Försörjningsstöd ska utgöra ett sista skyddsnät när samtliga andra möjligheter till försörjning är uttömda.

Så här ansöker du första gången

Om du vill ansöka om försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd) så ringer du först till kontaktcenter 031-724 62 00 och du får därefter prata med en socialsekreterare. Tillsammans gör ni en planering för hur du kan bli självförsörjande.

Under samtalet får du information om vilka underlag du behöver ta fram för att kunna ansöka. Ansökningsblanketten skickas sedan hem till dig. Har du en make/maka/partner/sambo ska ansökan göras gemensamt.

Vi fattar inga beslut vid samtalet och det betyder att du inte kan räkna med att få något beslut samma dag som du ansöker. Socialsekreteraren kommer att utreda vad du har gjort för att själv lösa din situation.

Försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd) är ett villkorat bidrag, det vill säga en ansökan ska utredas och prövas. Din ansökan behandlas skyndsamt och med de inlämnade uppgifterna som grund bedömer socialsekreteraren din rätt till bistånd och fattar beslut.

Återansökan

Återansökningsblanketten kan användas av dig som redan har en pågående kontakt med en socialsekreterare på försörjningsstödsenheten.
Återansökan 

Försörjningsstödet – en del av det ekonomiska biståndet

Försörjningsstödet består av en riksnorm (kap 4 § 3 p 1) och av ett bidrag till skäliga kostnader för vissa utgiftsposter (kap 4 § 3 p 2). Riksnormen ska täcka hushållets kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien, dagstidning, telefon och TV-avgift. Nivån på riksnormen bestäms av regeringen och grundar sig på prisundersökningar.

Riksnormen för försörjningsstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Provberäkning av försörjningsstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Finns det särskilda skäl får socialtjänsten i ett enskilt fall beräkna kostnaderna till en annan nivå, såväl högre som lägre. Bidraget till skäliga kostnader innebär ersättning för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

Bidraget ska ge dig en skälig levnadsnivå och kan jämföras med vad en låginkomsttagare har råd med.

Är du missnöjd med beslutet?

Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet genom att inom tre veckor skriva till socialtjänsten i Härryda kommun. För mer information om hur en överklagan går till kan du höra av dig till kontaktcenter eller till din socialsekreterare.

Kontakt

Kontaktcenter
031-724 62 00
0200-25 25 05 (en kostnadsmarkering)

Telefontid socialsekreterare

måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 8.30–9.30
torsdag kl 16.00–17.00

socialtjansten@harryda.se

Anna-Lena Wallin, enhetschef anna-lena.wallin@harryda.se

Besök
Råda torg, Mölnlycke

Postadress

Härryda kommun, Socialtjänsten,
435 80 Mölnlycke

Relaterad information

Externa länkar