Lyssna

Ekonomi, försörjningsstöd

Ibland uppstår situationer i livet som gör att du kan hamna i ekonomiska svårigheter. Det kan innebära behov av hjälp och stöd i frågor som rör den egna ekonomin, eller handla om arbetslöshet eller otillräckliga inkomster.

Oavsett anledning till din ekonomiska situation kan du vända dig till kommunen för att få stöd och hjälp. Här erbjuds stöd i ekonomisk planering, budgetering och skuldhantering.

Viktig information under coronapandemin

Alla verksamheter arbetar för att begränsa smittspridningen. Härryda kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har rutiner för att hantera en eventuell smitta. Medarbetare stannar hemma om de känner sig sjuka eller visar symtom.

Så här kontaktar du enheten för försörjningsstöd

Kontakta oss i första hand via Kontaktcenter 031-724 62 00. Genom att minska antalet besökare minskar vi risken för smittspridning. Beskriv vad du behöver hjälp med, så blir du hänvisad till rätt enhet.

Du som känner dig sjuk eller har symtom ska inte besöka kommunhuset. Ring och förklara situationen så får du hjälp per telefon.

Om du fått en inbokad tid att besöka oss tänk på att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att skydda dig Länk till annan webbplats. själv och andra från smittspridning. Länk till annan webbplats.

Vi gör alltid en bedömning om ett besök är nödvändigt eller om ärendet går att lösa via telefon eller via videomöte med hjälp av uppkoppling i dator eller mobil.

Viss service och handläggning kan ta längre tid än vanligt

Om många medarbetare är sjuka samtidigt kan det hända att vissa ärenden tar längre tid. Alla verksamheter är viktiga, men vissa insatser kan inte vänta. Om många medarbetare är sjuka samtidigt kan vi behöva prioritera de allra viktigaste insatserna.

Obs! Kontakta i första hand enheten för försörjningsstöd via telefon. Du ska bara besöka oss om du har en bokad besökstid.

Arbetsmarknadsinsatser

Du som är frisk och inte har symtom på luftvägsinfektion ska delta i arbetsmarknadsinsatser som vanligt. Arbetsmarknadsinsatserna fungerar som vanligt, men har anpassats för att minska risken för smitta.

Kontakt

Kontaktcenter
031-724 62 00
0200-25 25 05
(en kostnadsmarkering)
socialtjansten@harryda.se

Hans Frimanson, verksamhetschef
031-724 66 28
hans.frimanson@harryda.se

Besök: Råda torg, Mölnlycke