Robotkatt till äldreboende

JustoCat har köpts in till tre äldreboenden i Härryda kommun. JustoCat är framtagen för personer med demenssjukdom av vårdforskare och robotforskare i Sverige

Justocat

Målsättningen är att berika det dagliga livet genom ökat välbefinnande. Under en period kommer robotkattens effekter att testas.

En testperson utses i samråd med anhöriga och ansvariga på respektive boende. Bedömningar görs avseende livskvalitet, beteende samt en allmän värdering. Dagbok kommer att skrivas samt anhöriga och personal intervjuas.

Observera att JustoCat kan och ska inte likställas med en levande katt!