Digitala lås

Personal låser upp brukarens dörr med sin digitala nyckel. Bild: Swedlock

Personal låser upp brukarens dörr med sin digitala nyckel. Bild: Swedlock

digital nyckel. Bild: Swedlock

Digital nyckel

Alla som har trygghetstelefon (larm) eller hemtjänst där personalen har en nyckel till din bostad kommer att få ett så kallat digitalt lås monterat på sin ytterdörr. Många kommuner har redan infört digitala lås och erfarenheterna är mycket positiva – det känns tryggt och säkert, både för brukare och personal.

Vad är ett digitalt lås?

Det är en teknisk lösning som gör att personalen endast behöver en nyckel för att komma in hos samtliga brukare under sitt arbetspass.

Personalen får tillgång till nyckeln när de går på sitt arbetspass. Systemet är säkert och endast behörig personal kan öppna brukarens dörr med den digitala nyckeln. Härryda kommun behåller den vanliga nyckeln till brukaren som extra säkerhet.

Varför inför Härryda kommun detta?

Fördelarna med de digitala låsen är flera. Personalen kan åka direkt till brukaren och behöver inte använda tid för att hämta nycklar eller invänta kollegor för att komma in hos brukaren. Systemet ökar tryggheten för både för brukare och personal.

Att använda den digitala tekniken är en del av utvecklingsarbetet inom socialtjänsten. Målsättningen är att ge stöd, service och ökade möjligheter till inflytande och delaktighet för invånare, brukare och medarbetare.
Digitalisering i Härryda kommun

Vilka brukare får digitala lås?

Alla brukare som har trygghetstelefon (larm) eller hemtjänst (där vi har en nyckel till brukarens bostad) – som utförs i Härryda kommuns regi får ett digitalt lås. Brukare som har privat utförare berörs alltså inte.

Vi börjar i Landvetter och Härryda där de första brukarna får låset monterat under april. Vi fortsätter sedan öster ut till Hindås, Hällingsjö och Rävlanda under sommaren för att avsluta i Mölnlycke och Pixbo i höst. Hela införandet beräknas vara slutfört vid årsskiftet 2021/2022.

När det är dags för ditt område kontaktar vi dig i god tid innan monteringen sker.

Vad innebär det för mig som brukare?

Du kommer inte att märka någon skillnad för du öppnar och låser med din nyckel precis som vanligt. Du kan dock känna dig extra trygg med att personalen alltid kan öppna och låsa din dörr när de besöker dig.

Finns det olika digitala lås?

Den variant som fungerar för de flesta ytterdörrar och portar kallas duolås. Då monteras en cylinderring på låset med ett extra hål för personalens digitala nyckel.

Bedömer montören att ett duolås inte fungerar installeras istället en så kallad nyckelgömma. Då placeras en fysisk nyckel till din bostad i en ”gömma” som vanligtvis monteras på din ytterdörr. Nyckelgömman är säker för inbrott och skadegörelse. Utöver den nyckel som kommer att finnas i nyckelgömman behåller Härryda kommun en vanlig nyckel som förvaras i kommunens lokaler som extra säkerhet.

Duolåset och nyckelgömman kan endast öppnas med personalens digitala nyckel. Båda varianterna är lika säkra.

Kostar det mig något?

Nej, monteringen och driften av det digitala låset bekostas helt av Härryda kommun.

Påverkar det min hemförsäkring?

Nej, det förändrar inte försäkringsskyddet i hemmet.

Jag känner oro för att få ett digitalt lås...

Alla som ska få ett digitalt lås monterat kommer först att få ett informationsbrev från Härryda kommun och därefter kontaktas personligen via telefon och eventuellt även via besök. Där och då ges mer information och du kan även ställa frågor. Den personliga kontakten tas i god tid innan monteringen görs.

Vem utför monteringen av låset?

Monteringen av låset utförs av personal från Härryda kommun, som även tar bort låset om du skulle flytta. Själva låset och tekniken är upphandlad och leverantören heter Swedlock. De har ett 60-tal kommuner som kunder. Swedlock AB Länk till annan webbplats.