Digitalisering i socialtjänsten

Verksamheternas behov styr införandet av digital teknik inom socialtjänsten. För digital teknik ska inte användas för teknikens skull, utan för att underlätta och förbättra vardagen för brukare och medarbetare.

E-tjänster

Allt fler ärenden, som till exempel ansökan om försörjningsstöd eller bekräftelse av faderskap, kan du numera utföra när du vill via våra e-tjänster. På gång är också möjligheten att få utskick om sina ärenden från socialtjänsten via digital brevlåda. E-tjänster Länk till annan webbplats.

Trygghetsskapande teknik

Digitala lås
Under 2021 införs digitala lås inom hemtjänsten. Det innebär att hemtjänstpersonal kan öppna samtliga brukares dörrar med samma digitala nyckel under sitt arbetspass. Digitala lås

Trygghetssensorer
Äldreboendet Hönekulla gård har under 2021 testat så kallade trygghetssensorer. Det innebär att en liten kamera i brukarens lägenhet registrerar rörelser och snabbt kan larma om brukaren skulle falla. Trygghetssensorer planeras införas på samtilga äldreboenden under 2022. Trygghetssensorer

Digitalisering som hjälpmedel i arbetet

Nästan all vårdplanering genomförs idag som distansmöte. Här frigörs tid och resurser för både personal, brukare och anhöriga. Allt fler utbildningar sker också digitalt med stöd av till exempel instruktionsfilmer.

Wifi byggs ut på boenden

Satsningen på digital infrastruktur, som exempelvis wifi på våra äldreboenden, fortsätter. Teknken behövs i verksamheten men är också en service för brukare och anhöriga. Även boenden inom funktionsstöd kommer att få del av satsningen framöver.

Dagny-appen - hjälp till självhjälp för äldre

Dagny-appen visar hur du bokar biljett, betalar räkningar och annat som kan underlätta din vardag. Appen är under utveckling i samarbete med Mölndals stad inom ramen för AllAgeHub. PRO Härryda och SPF Seniorerna Mölnlycke har varit referensgrupper.
Dagny-appen används på våra it-träffar

Dagny-appen (för utskrift) Pdf, 686.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Framtida lösningar

Utvecklingen inom välfärdsteknik innebär lösningar som till exempel GPS-larm, robotkatter och inte minst AI (Artificiell Intelligens). Socialtjänsten bevakar utvecklingen och väljer lösningar utifrån verksamheternas behov. Målsättningen är att ge stöd, service och ökade möjligheter till inflytande och delaktighet för invånare, brukare och medarbetare.

Digitalt först

Digitaliseringen i socialtjänsten är ett led i Härryda kommuns digitala agenda för 2019-2021 – Digitalt först. Vi är en organisation i ständig förändring som genom att jobba efter principen ”digitalt först” skapar vi ett resurssnålt och effektivt arbetssätt.
Digital agenda - Digitalt först