Lyssna

Näckrosvägens stödboende

Skissbild på stödboendet. Skiss: Tyréns

Skissbild på stödboendet. Skiss: Tyréns

Stödboendet vänder sig till personer i åldern 16 till 20 år. Socialtjänsten beslutar om fördelning av lägenheterna.

Stödet kan innebära allt från stödsamtal till hjälp med myndighetskontakter och betala räkningar. Dagtid går de unga i skolan, arbetar eller har någon annan form av sysselsättning och på fritiden erbjuds de aktiviteter.

Några av de totalt tio lägenheterna erbjuds även till andra målgrupper inom socialtjänsten där behovet av bostad är stort och brådskande. Exempel på dessa målgrupper kan vara personer upp till 25 år som behöver stöd eller unga personer med små barn.

Näckrosvägens stödboende ligger i Mölnlycke.