Korttidsplats

Korttidsplats beviljas vid tillfälligt behov av omsorg och vård. Anledningen till vistelsen kan vara ett behov av rehabilitering, växelvård, avlastning eller liknande. Senast tre veckor från ankomst till korttidsplatsen sker en uppföljning av beslutet om korttidsplats.

Korttidsplatser finns framför allt på Ekdalagården och Hönekulla gård i Mölnlycke, men kan även finnas på övriga boenden i kommunen eller köpas utanför.
Ekdalagården
Hönekulla gård

På Ekdalagården finns korttidsplatser för personer med demenssjukdom och på Hönekulla gård finns korttidsplatser för personer med somatiska sjukdomstillstånd.

Vid beviljad korttidsplats kan du få dela rum med andra. Du kan även behöva byta rum under din korttidsvistelse.

Ansökan

För att ansöka om korttidsplats kontaktar du kommunens omsorgshandläggare 031-724 65 90.

Telefontid:
måndag 13-14.30
tisdag till fredag 9.30-11

Korttidsboende enligt LSS

Skolan ansvarar för att erbjuda och verkställa korttidstillsyn för barn i skolåldern. Kommunen ersätter den ordinarie vårdaren och den funktionsnedsatta personen ska erbjudas rekreation och miljöombyte.
Korttidsboende enligt LSS och korttidstillsyn

Ansökan

För att ansöka om korttidsboende enligt LSS kontaktar du kommunens LSS-handläggare.

Camilla Näslund, handläggare
031-724 64 04

camilla.naslund@harryda.se

Julia Englund, handläggare
031-724 64 43
julia.englund@harryda.se

Karin Krafft, handläggare
031-724 64 25
karin.krafft@harryda.se

Matilda Rasmussen, handläggare
031-724 61 08
matilda.rasmussen@harryda.se

Ansökningsblankett

Ansökningsblankett LSS (för utskrift) Pdf, 143.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt och telefontider

Handläggarenheten
031-724 65 90
socialtjansten@harryda.se

Telefontid:
måndag 13-14.30
tisdag till fredag 9.30-11