Lyssna

Korttidsplats

Korttidsplats beviljas vid tillfälligt behov av omsorg och vård. Anledningen till vistelsen kan vara ett behov av rehabilitering, växelvård, avlastning eller liknande. Senast tre veckor från ankomst till korttidsplatsen sker en uppföljning av beslutet om korttidsplas.

Vård och omsorgs korttidsplatser finns företrädelsevis på Ekdalagården och Hönekulla gård i Mölnlycke, men verkställs även på övriga boenden i Härryda kommun eller på köpt plats utanför kommunen. På Ekdalagården finns korttidsplatser för personer med demenssjukdom och på Hönekulla gård finns korttidsplatser för personer med somatiska sjukdomstillstånd.

Vid beviljad korttidsplats kan du få dela rum med andra. Du kan även behöva byta rum under din korttidsvistelse.

För att ansöka om korttidsplats på ett äldreboende kontaktar du kontaktcenter.
031-724 62 00

Boenden med korttidsboende

Ekdalagården
Hönekulla gård

Korttidsboende enligt LSS

Skolan ansvarar för att erbjuda och verkställa korttidstillsyn för barn i skolåldern. Kommunen ersätter den ordinarie vårdaren och den funktionsnedsatta personen ska erbjudas rekreation och miljöombyte.
Korttidsboende enligt LSS och korttidstillsyn

För att ansöka om korttidsboende enligt LSS, kontaktar du kontaktcenter. 031-724 62 00

Ansökningsblankett LSS (för utskrift)PDF

Korttidstillsyn

Ansökningsblankett om korttidstillsyn (för utskrift)Word

Kontakt och telefontider

Kontaktcenter
031-724 62 00
socialtjansten@harryda.se

måndag-onsdag 8-16.30
torsdag 8-18
fredag 8-15