Kontakt
Lyssna

Korttidsplats

Korttidsplats på äldreboende

Korttidsplats beviljas vid tillfälligt behov av omsorg och vård. Anledningen till vistelsen kan vara ett behov av rehabilitering, växelvård, avlastning eller liknande. Senast tre veckor från ankomst till korttidsplatsen sker en uppföljning av beslutet om korttidsplats.

Vård och omsorgs korttidsplatser finns företrädelsevis på Ekdalagården och Hönekulla gård, men verkställs även på övriga boende i Härryda kommun eller på köpt plats utanför kommunen. På Ekdalagården finns korttidsplatser för personer med demenssjukdom och på Hönekulla gård finns korttidsplatser för personer med somatiska sjukdomstillstånd

Vid beviljad korttidsplats kan du få dela rum med andra. Du kan även behöva byta rum under din korttidsvistelse.

För att ansöka om korttidsplats på ett äldreboende kontaktar du kontaktcenter på 031-724 62 00.

Boenden med korttidsboende

Ekdalagården
Hönekulla gård

Korttidsboende enligt LSS

Skolan ansvarar för att erbjuda och verkställa korttidstillsyn. Kommunen ersätter den ordinarie vårdaren och den funktionsnedsatta personen ska erbjudas rekreation och miljöombyte.
Korttidsboende enligt LSS och korttidstillsyn

För att ansöka om korttidsboende enligt LSS, kontakta kontaktcenter på 031-724 62 00.

Ansökningsblankett LSSWord

Korttidstillsyn

Ansökningsblankett om korttidstillsyn

Kontakt och telefontider