Lyssna

Korttidsplats

Korttidsplats beviljas vid tillfälligt behov av omsorg och vård. Anledningen till vistelsen kan vara ett behov av rehabilitering, växelvård, avlastning eller liknande. Senast tre veckor från ankomst till korttidsplatsen sker en uppföljning av beslutet om korttidsplas.

Korttidsplatser finns framför allt på Ekdalagården och Hönekulla gård i Mölnlycke, men kan även finnas på övriga boenden i kommunen eller köpas utanför.
Ekdalagården
Hönekulla gård

På Ekdalagården finns korttidsplatser för personer med demenssjukdom och på Hönekulla gård finns korttidsplatser för personer med somatiska sjukdomstillstånd.

Vid beviljad korttidsplats kan du få dela rum med andra. Du kan även behöva byta rum under din korttidsvistelse.

Ansökan

För att ansöka om korttidsplats kontaktar du kontaktcenter.
031-724 62 00

Korttidsboende enligt LSS

Skolan ansvarar för att erbjuda och verkställa korttidstillsyn för barn i skolåldern. Kommunen ersätter den ordinarie vårdaren och den funktionsnedsatta personen ska erbjudas rekreation och miljöombyte.
Korttidsboende enligt LSS och korttidstillsyn

Ansökan

För att ansöka om korttidsboende enligt LSS, kontaktar du kontaktcenter. 031-724 62 00

Ansökningsblankett LSS (för utskrift) Pdf, 143.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt och telefontider

Kontaktcenter
031-724 62 00
socialtjansten@harryda.se

måndag-onsdag 8-16.30
torsdag 8-18
fredag 8-15