Lyssna

Borttagning av hyressubvention från
1 september 2019 - frågor & svar

Hittar du inte svaret på din fråga, så är du välkommen att höra av dig till:
Kontaktcenter, 031-724 62 00
kontaktcenter@harryda.se

Varför tar Härryda kommun bort hyressubventionen på boenden inom funktionsstöd samt inom vård och omsorg?

Härryda kommun har sedan 2003 subventionerat hyror på boenden inom funktionsstöd samt vård och omsorg. Det innebär bland annat att vi subventionerat en del av din hyreskostnad som du istället kan söka bostadstillägg och/eller bostadsbidrag för.

Vi är medvetna om att en del brukare inte känt till denna subvention och att vi därför kan få reaktioner på att vi tar bort något som hyresgästerna inte kände till att de gynnades av.

Subventionen har inneburit att hyran inte fått överstiga den övre hyresgränsen enligt reglerna om bostadstillägg för pension (BTP). Detta har med tiden lett till en snedvriden hyreskostnad för hyresgästerna. Vissa boenden har fått en årlig höjning, medan andra inte fått någon hyreshöjning alls.

Politiken har uppmärksammat detta och därför beslutat att hyressubventionen ska upphöra från 1 september 2019.

När togs beslutet om att ta bort subventionen?

Den 10 december 2018 beslutade kommunstyrelsen att hyressubventionen ska tas bort.

Den 3 juni 2019 beslutade välfärdsnämnden, efter förvaltningens presentation av konsekvenserna, att från och med 1 september 2019 gäller hyror utan subvention.

Hur påverkar beslutet mig som hyresgäst?

Beslutet innebär att alla hyresgäster får betala sin hyra fullt ut från 1 september 2019.

Hur din hyra påverkas framgår av det brev som vi skickar hem till dig i slutet av juni. Där påminner vi dig också om att söka bostadstillägg och/eller bostadsbidrag.

Jag bor på ett boende inom funktionsstöd. Hur ansöker jag om bostadstillägg och/eller bostadbidrag?

Du ansöker hos Försäkringskassan. Kom ihåg att bifoga information om din nya hyra som du fått hemskickat i slutet av juni. Även du som ansökt tidigare behöver göra en ny ansökan. 

Bostadstillägg
Du kan få bostadstillägg om du:

  • bor i Sverige
  • har aktivitetsersättning eller sjukersättning
  • har en låg inkomst och kostnader för bostaden
  • inte har fyllt 65 år.

Ansökan och information om bostadstillägg länk till annan webbplats

Ansök gärna digitalt. Sker ansökan via god man ska pappersblankett användas, se punkt 2 i länken ovan.

Om du har fyllt 65 år och har hel ålderspension ansöker du istället hos Pensionsmyndigheten, se nästa fråga.

Bostadsbidrag
Du som är under 29 år kan ansöka om bostadsbidrag hos Försäkringskassan: Ansökan och information om bostadsbidraglänk till annan webbplats
Ansök gärna digitalt.

Handläggningstiden är cirka två månader.

Försäkringskassan betalar ut ersättning retroaktivt om ansökan inkommit under 2019 - förutsatt att du är berättigad till stödet.

Jag bor på ett boende inom vård och omsorg. Hur ansöker jag om bostadstillägg?

Du ansöker hos Pensionsmyndigheten. Kom ihåg att bifoga information om din nya hyra som du fått hemskickat i slutet av juni. Även du som ansökt tidigare behöver göra en ny ansökan.

Du kan ansöka om du bor i Sverige, är över 65 år och tar ut hela din allmänna pension. Bostadstillägg för personer under 65 år hanteras av Försäkringskassan.länk till annan webbplats

Kolla snabbt om du berättigad till bostadstillägg
Här kan du kolla - innan du ansöker - om du har rätt till bostadstillägg länk till annan webbplats

Information och ansökan om bostadstillägg
Här kan du läsa mer och ansöka om bostadstillägglänk till annan webbplats

Ansök gärna digitalt.
Även nära anhörig kan hjälpa till att göra en digital ansökan.länk till annan webbplats

Handläggningstiden är upp till sex månader.

Pensionsmyndigheten betalar ut ersättning retroaktivt om ansökan inkommit under 2019 - förutsatt att du är berättigad till stödet.

Hur justeras min hyra framöver?

Din hyra kommer framöver att följa det kommunala bostadsbolaget Förbos årliga översyn.