Kontakt
Lyssna

Biblioteksgatan

Biblioteksgatan är en servicebostad centralt belägen i Mölnlycke med närhet till apotek, vårdcentral, restauranger och andra serviceinrättningar. Tio lägenheter hör till servicebostaden. Insatserna riktar sig till en målgrupp med varierande funktionsnedsättningar.

Samtliga brukare bor i nära anslutning till baslägenheten på Kyrkvägen, från vilken personalen utgår. I huset finns även tillgång till gemensamma lokaler för social samvaro och måltider. Verksamheten är bemannad dygnet runt.
 
På Biblioteksgatan arbetar vi för att den boende ska hitta en god struktur i sin vardag. Vi arbetar utifrån normalitetsprincipen för att den boende ska erbjudas en livssituation som ligger så nära samhällets gängse som möjligt. Tillsammans med den boende och/eller dess företrädare upprättas en individuell genomförandeplan från vilken stödet utgår.
 
Vi lägger stor vikt vid ett gott bemötande gentemot den boende samt att denne ska erbjudas kontinuitet och möjlighet till personlig integritet. Varje boende erbjuds en kontaktperson i personalgruppen som ansvarar för nödvändiga kontakter utåt med till exempel sjukvård och daglig sysselsättning och vi lägger stor vikt vid samverkan med dessa verksamheter. Kontaktpersonerna ansvarar även för uppföljningssamtal samt dokumentation kring den boende.