Att flytta till ett LSS-boende

Här får du information om vad ett LSS-boende är och hur det kan fungera att bo där. Du får också tips om vad du behöver ordna med när du ska flytta.

 

Innan du flyttar in

Innan du flyttar in är det bra om du berättar för personalen om vilket stöd du behöver, och hur du vill att personalen ska hjälpa dig.

Du kan också berätta om din bakgrund, vad du tycker om att göra eller annat som är viktigt för dig.

Genomförandeplan

Det du och personalen kommer överens om skrivs ner i en genomförandeplan. Genomförandeplanen är viktig för att personalen ska kunna ge dig stöd och hjälp med det du behöver. Genomförandeplanen går du och personalen igenom minst en gång om året, men oftare om du eller personalen tycker att det behövs.


Inför flytten

Saker du behöver ordna innan du flyttar är till exempel:

 • adressändring
 • hemförsäkring
 • telefonabonnemang
 • ansöka om bostadstillägg
 • internet

I LSS-bostaden ingår endast basutbudet för tv-kanaler.
Vill du ha andra tv-kanaler får du själv skaffa det.

Du ansvarar för att dina möbler och saker kommer till i din lägenhet när du flyttar in. Personal kan hjälpa dig i att packa upp dina saker.

Vad kostar det att bo i ett LSS-boende?

Oavsett om du bor på en gruppbostad eller en servicebostad gäller samma regler. Stödet från personalen kostar ingenting men du betalar själv:

 • hyra
 • mat
 • tvål, schampo, tandkräm och annat du behöver för att hålla dig ren
  dammsugare, sopborste, disktrasor och annat du behöver för att hålla rent i din lägenhet
 • möbler
 • porslin och bestick
 • kastruller, stekpanna och annat du behöver för att laga mat
 • TV och internet
 • telefon
 • fritidsaktiviteter
 • resor
 • försäkringar

Hyra

Hur mycket du betalar för din hyra beror bland annat på hur stor din lägenhet är. Du betalar inte hyra för det gemensamma utrymmet.

Hyran betalas i förskott varje månad.

Om du har en låg inkomst kan du ansöka om bostadstillägg. Det gör du hos Försäkringskassan.
Försäkringskassan Länk till annan webbplats.

Mat

Du betalar själv för den mat du vill äta. På vissa boenden betalar alla en fast summa varje månad och sedan köper personalen mat till både dig och dina grannar. På andra boenden handlar och betalar du maten själv.

Fritidsaktiviteter och resor

Du betalar själv det du gör på din fritid och för dina resor. Om personal följer med dig på en aktivitet behöver du inte betala för personalen.

Vid gemensamma aktiviteter som du och dina grannar på boendet ordnar betalar du själv dina kostnader.

Att bo på ett LSS-boende

När du bor på ett LSS-boende äger Härryda kommun bostaden, och du hyr din lägenhet av kommunen.

Din lägenhet

Det är du som bestämmer i din lägenhet. Du köper själv det du behöver och möblerar som du vill. Andra får inte gå in i din lägenhet utan din tillåtelse eller när du inte är hemma. Men fastighetsskötaren får i gå in i din lägenhet utan din tillåtelse om det till exempel läcker vatten från ett trasigt rör, eller luktar rök.

Du bestämmer själv vilka personer du vill bjuda hem till din lägenhet, men eftersom det är din lägenhet så ansvarar du för att dina gäster inte stör eller förstör något.

Städning

Du har ansvar för din lägenhet och för att sköta om den. Om lägenheten har en balkong eller uteplats ska du sköta om den också. Du kan få stöd av personal för att kunna städa och sköta din lägenhet och balkong eller uteplats.

Hänsyn till grannarna

Som hyresgäst får du inte störa dina grannar med till exempel hög musik eller stora fester. När du har gäster som sover över hos dig eller om du sover över hos någon ska du berätta det för personalen i förväg. Personalen måste veta hur många som finns i huset.

Gemensamma lokaler

I det gemensamma utrymmet på en gruppbostad är det ni som bor där som bestämmer vilka som får vara där. Därför är det inte säker att du kan umgås med dina gäster i de gemensamma utrymmena, men inne i din egen lägenhet går det förstås alltid bra.

Stöd och hjälp

Du bor i ett LSS-boende för att få stöd och hjälp med det som du har svårt att klara av själv. Personalen ger dig det stöd du behöver så att du ska bli så självständig som möjligt.

Du kanske behöver stöd med att:

 • komma upp på morgonen och komma iväg till ditt arbete
 • sköta din lägenhet
 • att kontakta vänner och anhöriga
 • planera för måltider
 • planera fritiden
 • åka på aktiviteter

Du förväntas ta emot det stöd som du och personalen kommit överens om.

Personal

På ett LSS-boende finns det personal på dagen och på natten. På vissa boenden är nattpersonalen vaken och på andra sover personal i en personallägenhet.

Personalen hjälper också de andra som bor i LSS-boendet. Därför kan personalen ibland hjälpa någon annan samtidigt som du behöver stöd och då kan du få vänta en stund.

Personalen har olika yrkesbakgrund, utbildning och erfarenheter. I Härryda kommun måste alla som arbetar ha utbildning.

Kontaktperson

All personal kan hjälpa dig med det du behöver, men en i personalen är din kontaktperson.

Kontaktpersonen ska hjälpa dig i din kontakt med god man, sjuksköterska, arbetsterapeut, vårdcentral, skola, daglig verksamhet och andra kontakter som är viktiga för dig. Kontaktpersonen hjälper dig att planera och är ofta med på möten.

Hantering av pengar

Personal på LSS-boendet kan hjälpa dig i att ta hand om pengar till mat och aktiviteter, men inte att betala räkningar, deklarera och annat du behöver göra.

God man

Behöver du stöd kring pengar och ekonomi kan du ansöka om en god man. Det gör du genom att kontakta överförmyndare.

Härryda samarbetar med andra kommuner när det gäller god man. Det betyder att du ska vända dig till överförmyndare i samverkan i Mölndal för att få hjälp med dina ärenden.

Du hittar kontaktuppgifter, öppettider och mer information om god man, förvaltare och förmyndare på Mölndals stads webbplats.
Mölndals stad Länk till annan webbplats.

Fritidsaktiviteter och resor

När du inte arbetar behöver du göra saker som att handla, städa och tvätta men också att vila och roa dig. Du kanske tycker om att lyssna på musik, se på film och tv, gå på promenad eller vila.

Egna aktiviteter

Det finns möjlighet för dig att göra saker med stöd av personal utanför din bostad. Du måste berätta vad du vill göra i god tid så personalen hinner planera för att kunna följa med. Hur ofta du kan göra egna aktiviteter beror på olika saker. Till exempel vilka aktiviteter det rör sig om, hur lång tid det tar och hur mycket stöd du behöver vid aktiviteterna. Det är viktigt att du och personalen pratar om det redan när du flyttar in så att både du och personalen vet hur det ska fungera.

Gemensamma aktiviteter

Ibland ordnas gemensamma aktiviteter för dig och dina grannar. Du väljer själv om du vill vara med. Du får gärna komma med förslag till personalen om det är något du vill göra.

Resor

När du ska resa för att till exempel handla, eller till och från olika aktiviteter kan du åka buss, tåg eller färdtjänst. För att få färdtjänst måste du ansöka särskilt om det, för det ingår inte i ett LSS-boende.
Färdtjänstresor

Ett LSS-boende har inga bilar som du kan använda. Personalen får inte köra dig i sina privata bilar.

Semesterresor

Vill du åka iväg på en längre semesterresa är det viktigt att du pratar med personalen om detta i god tid, gärna flera månader innan den planerade resan. Det är inte säkert att personalen har möjlighet att följa med. I så fall kan du ansöka hos din handläggare om ledsagarservice för resan. Eftersom det kan ta fyra månader att göra en utredning så behöver du vara ute i god tid. Det är inte säkert att du blir beviljad stöd för semesterresa så undvik att boka en resa innan du vet att du får det stöd du behöver!

Sjukvård och tandvård

När du bor på ett LSS-boende ingår sjukvård. Det finns en sjuksköterska som personalen kan kontakta om du behöver hjälp. Om du behöver träffa en läkare får du boka tid på en vårdcentral. Personalen kan hjälpa dig med det.

Du kan få hjälp med tandvård också. Till exempel kan en tandsköterska komma hem till dig och undersöka dina tänder om du har svårt att själv gå till tandläkaren. När du har bor på ett LSS-boende så behöver du inte betala för din tandvård.

Annat som kan vara bra att veta

Om du undrar över något

Du kan alltid vända dig till personalen med dina frågor. Du kan också prata med chefen på boendet.

Tystnadsplikt

Personalen har tystnadsplikt.

Det betyder att personalen inte får prata om dig eller lämna ut uppgifter om dig till någon, varken skriftligt eller muntligt. Personalen som arbetar på ditt LSS-boende får prata med varandra om ditt behov av stöd. Det gör de för att du ska få det stöd du behöver.

Samtycke

Personalen får inte prata om dig med din god man eller dina anhöriga. Om du tycker att det är okej att personalen tar upp saker med din god man och andra kan du lämna ett samtycke. Om du senare ändrar dig så kan du återta ditt samtycke.

Dokumentation

Personalen måste dokumentera. Att dokumentera betyder att personalen skriver ner viktiga saker om dig så att alla som jobbar ska få veta det. Det är för att kunna ge dig det stöd du behöver.

Du har rätt att läsa det personalen skrivit om dig. Om du vill det så ska du prata med enhetschefen.

Gåvor och lån

Personal får inte ta emot gåvor eller pengar från dig.
Personal får inte låna pengar eller köpa någonting av dig.
Du får inte låna pengar av personalen.

Klagomål och synpunkter

Om du inte är nöjd med det stöd du får kan du berätta om det för oss. Det kan du göra på flera sätt.

Du kan prata med:

 • personalen
 • chefen på boendet
 • din handläggare

Det är viktigt att du berättar om saker som inte fungerar så att vi kan försöka lösa det tillsammans.