Lyssna

Bostad med särskild service

För barn och ungdom enligt LSS (§9:8)

Barn som trots olika stödåtgärder inte kan bo hos föräldrarna har möjlighet att få ett boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom.

Det finns inget boende med särskild service för barn och ungdomar inom Härryda kommun. Denna boendeform köps av annan utförare i andra kommuner efter en värdering av vilket boende som kan erbjuda det stöd som barnet behöver.

För att ansöka om bostad med särskild service kontaktar du kontaktcenter på 031-724 62 00.

För vuxna enligt LSS (§9:9)

Vuxna personer som har så omfattande funktionsnedsättningar att man inte klarar ett boende i en ordinarie lägenhet kan erbjudas bostad med särskild service där anställd personal ger stöd och omvårdnad.

Personalen ger också stöd så att boende efter önskemål och förmåga kan delta i fritid- och kulturliv.

I gruppbostaden eller servicebostaden erbjuds en lägenhet med kontrakt. Lägenheten är fullt utrustad med eget kök och eget badrum.

Inom bostaden eller i nära anslutning finns tillgång till gemensamma utrymmen för social gemenskap.

För att ansöka om bostad med särskild service kontaktar du kontaktcenter på 031-724 62 00.