Bostad med särskild service

För barn och ungdom enligt LSS (§9:8)

Barn som trots olika stödåtgärder inte kan bo hos föräldrarna har möjlighet att få ett boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom.

Det finns inget boende med särskild service för barn och ungdomar inom Härryda kommun. Denna boendeform köps av annan utförare i andra kommuner efter en värdering av vilket boende som kan erbjuda det stöd som barnet behöver.

För vuxna enligt LSS (§9:9)

Vuxna personer som har så omfattande funktionsnedsättningar att man inte klarar ett boende i en ordinarie lägenhet kan erbjudas bostad med särskild service där anställd personal ger stöd och omvårdnad. Personalen ger också stöd så att boende efter önskemål och förmåga kan delta i fritid- och kulturliv.

I gruppbostaden eller servicebostaden erbjuds en lägenhet med kontrakt. Lägenheten är fullt utrustad med eget kök och eget badrum. Inom bostaden eller i nära anslutning finns tillgång till gemensamma utrymmen för social gemenskap.

Ansökan

För att ansöka om bostad med särskild service kontaktar du kommunens LSS-handläggare.

Camilla Näslund, handläggare
031-724 64 04

camilla.naslund@harryda.se

Julia Englund, handläggare
031-724 64 43
julia.englund@harryda.se

Karin Krafft, handläggare
031-724 64 25 karin.krafft@harryda.se

Matilda Rasmussen, handläggare
031-724 61 08 matilda.rasmussen@harryda.se