Kontakt
Lyssna

Bostäder med god tillgänglighet i Mölnlycke

Boendet ligger i Mölnlycke centrum, bredvid vårdcentralen.

Boendet ligger i Mölnlycke centrum, bredvid vårdcentralen.

När man blir äldre kan ibland den fysiska bostadsmiljön lägga hinder i vägen för att kunna leva ett självständigt liv. Det kan vara avsaknad av hiss, en utomhusmiljö med backar eller annat som gör det svårt att bo kvar när hälsan sviktar.

I Mölnlycke centrum finns BGT-bostäder (bostad med god tillgänglighet) som förvaltas av Varbergs Stenfastigheter AB. Trevåningshusen innehåller totalt 34 hyreslägenheter i storleken 1-2 rum ooch kök med boyta från 36 till 60 kvadratmeter. I bottenplan finns en dagcentral. Bostäderna vänder sig i första hand till äldre som har behov av bostäder med god tillgänglighet med t ex lite större hygienutrymme. Bostäderna vänder sig också till äldre personer som har svårt att gå i trapporna eller bor omodernt och isolerat.

Du ansöker om bostad via biståndsenheten

Bostäderna med god tillgänglighet, BGT, är till för dig som har fysiska behov av annan bostad, ha svårighet att förflytta sig och därmed ett behov av närhet till service, behov av trygghet och social gemenskap och behov av insatser från hemtjänsten. Man kan därför inte ställa sig i kö till dessa lägenheter utan man ansöker via kommunens biståndsenhet som handlägger och fattar beslut.

Om du är i behov av lägenhet på något av kommunens boenden ska du först kontakta kommunens kontaktcenter på 031-724 62 00 för en ansökan. Kommunens biståndshandlägare gör sedan en utredning enligt socialtjänstlagen, SoL, och därefter fattas ett beslut.

Kontakt och telefontider

Relaterad information