Lyssna

Bostäder med god tillgänglighet i Mölnlycke

När man blir äldre kan ibland den fysiska bostadsmiljön lägga hinder i vägen för att kunna leva ett självständigt liv. Det kan vara avsaknad av hiss, en utomhusmiljö med backar eller annat som gör det svårt att bo kvar när hälsan sviktar.

Boendet ligger i Mölnlycke centrum, bredvid vårdcentralen.

Boendet ligger i Mölnlycke centrum, bredvid vårdcentralen.

I Mölnlycke centrum finns BGT-bostäder (bostad med god tillgänglighet) som förvaltas av Varbergs Stenfastigheter AB. Trevåningshusen innehåller totalt 34 hyreslägenheter i storleken 1-2 rum ooch kök med boyta från 36 till 60 kvadratmeter. I bottenplan finns en dagcentral. Bostäderna vänder sig i första hand till äldre som har behov av bostäder med god tillgänglighet med t ex lite större hygienutrymme. Bostäderna vänder sig också till äldre personer som har svårt att gå i trapporna eller bor omodernt och isolerat.

Du ansöker om bostad via handläggarenheten

Förtur till en bostad med god tillgänglighet är en insats, som är utformad av Härryda kommun. Insatsen riktar sig främst till äldre personer (över 65 år) och innebär en möjlighet att lättare få tillgång till en mer centralt belägen bostad som också är mer anpassad ut tillgänghetssynpunkt. Möjligheten består i att listas som sökande till de lägenheter Härryda kommun har tillgång till.

För att beviljas förtur till bostad med god tillgänglighet ska följande kriterier vara uppfyllda:

  • Den enskilde ska vara folkbokförd i Härryda kommun
  • Den enskilde ska ha fysiska behov av annan bostad utifrån svårigheter att förflytta sig och därmed ett behov av närhet till service.
  • Den enskilde ska ha två eller flera beslut om insatser från hemtjänsten såsom till exempel städning, omvårdnad, hjälp med tvätt eller inköp.

Utöver dessa kriterier kan det finnas behov av social gemenskap och trygghet som inte kan lösas på annat sätt än genom boende i anpassad bostad. Genom ett bistånd till anpassad bostad för äldre ökar den enskildes förutsättningar till ett självständigt liv. Om du är i behov av lägenhet på något av kommunens boenden ska du först kontakta kommunens kontaktcenter på 031-724 62 00 för en ansökan. Kommunens handläggare gör sedan en utredning enligt 4 kapitlet 2 § socialtjänstlagen och därefter fattas ett beslut.

Kontakt och telefontider

Relaterad information