Kontakt
Lyssna

Bostäder med god tillgänglighet i Landvetter

När man blir äldre kan ibland den fysiska bostadsmiljön lägga hinder i vägen för att kunna leva ett självständigt liv. Det kan vara avsaknad av hiss, en utomhusmiljö med backar eller annat som gör det svårt att bo kvar när hälsan sviktar.

Därför har kommunen byggt lägenheter med god tillgänglighet i det natursköna Landvetter. Tillgång till uteplats, planteringar och promenadstigar gör boendet attraktivt. I anslutning till Landvetter centrum har man byggt 28 lägenheter samt dagcentral och hemtjänstlokal. De flesta lägenheter består av ett rum och kök men det finns också ett fåtal tvåor. Lägenheterna är planerade utifrån att man kan behöva utrymmeskrävande hjälpmedel, de har ordentliga dörrbredder, låga trösklar, stadiga handtag osv.

Du ansöker om bostad via biståndsenheten

Bostäderna med god tillgänglighet, BGT, är till för dig som har fysiska behov av annan bostad, har svårighet att förflytta sig och därmed behov av närhet till service, behov av trygghet och social gemenskap och behöver insatser från hemtjänsten. Man kan därför inte ställa sig i kö till dessa lägenheter utan man ansöker via kommunens biståndsenhet som handlägger och fattar beslut.

Om du är i behov av lägenhet på något av kommunens boenden ska du först kontakta kommunens kontaktcenter på 031-724 62 00 för en ansökan. Kommunens biståndshandlägare gör sedan en utredning enligt socialtjänstlagen, SoL, och därefter fattas ett beslut.

Kontakt och telefontider

Relaterad information