Kontakt
Lyssna

Bostäder med god tillgänglighet i Landvetter

När man blir äldre kan ibland den fysiska bostadsmiljön lägga hinder i vägen för att kunna leva ett självständigt liv. Det kan vara avsaknad av hiss, en utomhusmiljö med backar eller annat som gör det svårt att bo kvar när hälsan sviktar.

Därför har kommunen byggt lägenheter med god tillgänglighet i det natursköna Landvetter. Tillgång till uteplats, planteringar och promenadstigar gör boendet attraktivt. I anslutning till Landvetter centrum har man byggt 28 lägenheter samt dagcentral och hemtjänstlokal. De flesta lägenheter består av ett rum och kök men det finns också ett fåtal tvåor. Lägenheterna är planerade utifrån att man kan behöva utrymmeskrävande hjälpmedel, de har ordentliga dörrbredder, låga trösklar, stadiga handtag osv.

Du ansöker om bostad via handläggarenheten

Förtur till en bostad med god tillgänglighet är en insats, som är utformad av Härryda kommun. Insatsen riktar sig främst till äldre personer (över 65 år) och innebär en möjlighet att lättare få tillgång till en mer centralt belägen bostad som också är mer anpassad ut tillgänghetssynpunkt. Möjligheten består i att listas som sökande till de lägenheter Härryda kommun har tillgång till.

  • För att beviljas förtur till bostad med god tillgänglighet ska följande kriterier vara uppfyllda:
  • Den enskilde ska vara folkbokförd i Härryda kommun
  • Den enskilde ska ha fysiska behov av annan bostad utifrån svårigheter att förflytta sig och därmed ett behov av närhet till service.
  • Den enskilde ska ha två eller flera beslut om insatser från hemtjänsten såsom till exempel städning, omvårdnad, hjälp med tvätt eller inköp.

Utöver dessa kriterier kan det finnas behov av social gemenskap och trygghet som inte kan lösas på annat sätt än genom boende i anpassad bostad. Genom ett bistånd till anpassad bostad för äldre ökar den enskildes förutsättningar till ett självständigt liv.

Om du är i behov av lägenhet på något av kommunens boenden ska du först kontakta kommunens kontaktcenter på 031-724 62 00 för en ansökan. Kommunens handläggare gör sedan en utredning enligt 4 kapitlet 2 § socialtjänstlagen och därefter fattas ett beslut.

Kontakt och telefontider

Relaterad information