Lyssna

Anpassat boende

Anpassat boende finns i olika former utifrån olika behov. Här finner du information och hur du går tillväga för att ansöka.

Boendestöd
Bostadsanpassning
Bostad med god tillgänglighet (BGT) i Hindås
Bostäder med god tillgänglighet (BGT) i Landvetter
Bostäder med god tillgänglighet (BGT) i Mölnlycke