Lyssna

Arbetsmiljö

Östra Bygården är ett enplanshus med ljusa, fina lokaler. En bred korridor gör det möjligt att ha gångträning för brukarna. Vi har tillgång till arbetstekniska hjälpmedel. Det finns omklädningsrum med dusch och tillgång till arbetskläder.

Många av omvårdnadspersonalen har olika ombudsuppgifter så som till exempel schemaansvarig, kvalitetsombud, palliativt ombud, hygienombud, dokumentationsombud och hälsoinspiratör.

Kontaktmannens uppgifter

Vi arbetar utifrån principen med kontaktmannaskap, både dag och natt. Det innebär att kontaktman har ett särskilt ansvar för kontakten med en eller flera brukare och dennes anhöriga/vänner och godman, om det finns en sådan. Syftet med detta är att brukarna ska känna större trygghet och att personalen får mera kunskap om varje person, så att brukarnas egna resurser och fritidsintressen tillvaratas. Alla som bor på Östra Bygården har en IGP (Individuell genomförande plan) som kontaktmannen upprättar tillsammans med varje brukare.

Vice kontaktman

När ordinarie kontaktman är ledig eller sjuk övergår uppgifterna till vice kontaktman.

Kontakt

Åsa Modig, enhetschef
031-724 86 95
asa.modig@harryda.se

Omvårdnadspersonal
031-724 84 40