Lyssna

Hönekulla gård i Mölnlycke

Besöksförbud med vissa undantag

På grund av coronapandemin råder besöksförbud tills vidare. Även andra anpassningar i verksamheten har gjorts och därför stämmer inte all information här på webbsidorna i nuläget.

Mycket är sig likt på boendet, men samtidigt inte. Personalen tar promenader med brukarna och hjälper till att möjliggöra kontakt med anhöriga via telefon, videosamtal och annan teknik. Tack vare en plexiglasruta kan brukarna träffa sina anhöriga utomhus via förbokade besök. Undantag från besöksförbudet kan göras i livets slutskede eller om brukaren är mycket orolig. Undantag kan också göras om besökande kan uppvisa ett positivt, godkänt antikroppstest. I samtliga undantagsfall är det boendets enhetschef som beslutar och detta beslut kan inte överklagas. 

Läs mer om hur coronapandemin påverkar verksamheterna

Hönekulla gård

Hönekulla gård är ett av kommunens särskilda boenden med korttidsverksamhet. Hönekulla gård är centralt beläget i Mölnlycke med närhet till affärer, bank, kulturhus med mera. Det är också lätt att komma till oss med allmänna kommunikationer.

Huset består av fyra plan. Det finns tjugo lägenheter per plan på våning tre och fyra, tio av dessa lägenheter används till korttidsboenden. Lägenheterna är ungefär 35 kvadratmeter och består av hall, badrum och vardagsrum med kokvrå. På varje plan finns också två samlingsrum med kök/matplats och balkong i anslutning.

Rehabiliteringsenhet med varmvattenbassäng

På Hönekulla gård finns en rehabiliteringsenhet med bland annat en varmvattenbassäng. Här arbetar arbetsterapeuter och sjukgymnaster med lång erfarenhet av rehabilitering och habilitering. 

Vid träning och rehabilitering tillämpar sjukgymnaster och arbetsterapeuter ett konsultativt arbetssätt. Det innebär att omvårdnadspersonalen stöttar dig i din träning, under handledning av sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Vi följer också regelbundet upp åtgärder och träning.

Målet för vår verksamhet är att tillsammans med dig komma fram till hur du kan förbättra eller bibehålla dina funktioner, din aktivitetsförmåga och din självständighet.

På Hönekulla gård arbetar undersköterskor, vårdbiträden, fritidsassistent, vaktmästare, lokalvårdare, administrativ personal och ansvarig enhetschef. Gemensamt ansvarar vi för att du och din anhörig ska känna er trygga med den omsorg och vård som ges.

Bassängen och rummet håller alltid behagliga 34 grader.

I ljusa lokaler på bottenplan hittar man rehabiliteringsenheten.

Hur du ansöker om en plats

Det är kommunens biståndshandläggare som utreder vem som har behov av äldreboende.För information eller för att ansöka om en lägenhet på något av kommunens boenden ska du vända dig till kontaktcenter.
031-724 62 00.

Servicegaranti

Härryda kommun garanterar en plats i särskilt boende inom tre månader
efter fattat beslut. I de fall en plats i särskilt boende inte kan erbjudas
inom tre månader kompenseras brukaren med två månaders fri hemtjänst. Läs mer om servicegarantin, vad som ingår och när den gäller. Särskilt boende servicegaranti

Kontakt

Frida Lidholm, enhetschef
031-724 63 72
frida.lidholm@harryda.se 
Besöksadress
Hönekulla gård
Hönekulla byväg 4
Mölnlycke
 
Postadress
Härryda kommun
Hönekulla gård
435 80  Mölnlycke

Fax: 031-724 65 33

Annika Orrvad, samordnare
031-724 63 85
annika.orrvad@harryda.se 
Jeanette Jarnesand, administratör
031-724 63 77
jeanette.jarnesand@harryda.se 
Johan Wantzin, vik. fritidsassistent
070-856 90 61
johan.wantzin@harryda.se

Boendeplan 3: Lövängen och Fridkulla
031-724 63 89
 
Boendeplan 4: Lyckhem och Sofielund
031-724 63 61
 
Café
031-724 63 93

Kontaktcenter 031-724 62 00
kontaktcenter@harryda.se

Relaterad information