Ekdalagården i Mölnlycke

Ekdalagården i Mölnlycke

Ekdalagården är ett av kommunens äldreboenden centralt beläget i Mölnlycke med närhet till bland annat affär och bank. Det är lätt att nå med allmänna kommunikationer. Ekdalagården har 77 lägenheter varav 7 är avsedda för korttidsboende. Alla lägenheter är avsedda för personer med demenssjukdom.

Här finns sex enheter

I huset finns sex enheter, Rosenhill, Solbacken, Ekbacken, Hagen, Sjövik och Gläntan. Rosenhill är avsedd för korttidsvistelse/växelvård.

Alla lägenheter är avsedda för personer med demenssjukdom. Varje enhet har gemensam matsal och vardagsrum, lokalerna är öppna och alla har utgång till trädgården.

Trädgården är lummig och har promenadslingor

Trädgården har lummig miljö och alla har promenadslingor. Dessa grönskande trädgårdar är ett resultat av aktivt arbete av personal, fritidsassistenter och boenden i projektet ”Ekdalagårdens Minnes- och Sinnesträdgårdar”. Syftet är att tillgodose alla våra sinnen: lukt, syn, känsel, hörsel och smak.

Gemensamma utrymmen inomhus

På Ekdalagården finns det gemensamma utrymmen såsom aktivitets- och samlingslokal, och det anordnas aktiviteter både gemensamt och på enheterna. De övriga utrymmen är inredda med sittplatser och vackra tavlor som pryder väggarna.

Djur på Ekdalagården

Ekdalagården har Hund i vården på flera enheter.

Kafé Kringlan

Kafé Kringlan har öppet för boende och besökare

  • Tisdagar kl. 11
  • Torsdagar kl. 11

Dagverksamhet

På Ekdalagården finns även en dagverksamhet.

Vår personal

På Ekdalagården arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, rehabiliteringspersonal, fritidsassistent, lokalvårdare, administrativ personal och tre enhetschefer. Gemensamt ansvarar vi för att de boende och deras anhöriga ska känna sig trygga med den omsorg och vård som ges.

Hur du ansöker om en plats

Det är kommunens omsorgshandläggare som utreder vem som har behov av äldreboende.För information eller för att ansöka om en lägenhet på något av kommunens boenden ska du vända dig till kontaktcenter på 031-724 62 00.

Servicegaranti

Härryda kommun garanterar en plats i särskilt boende inom tre månader
efter fattat beslut. I de fall en plats i särskilt boende inte kan erbjudas
inom tre månader kompenseras brukaren med två månaders fri hemtjänst. Läs mer om servicegarantin, vad som ingår och när den gäller: Särskilt boende servicegaranti

Kontakt

Solbacken, Ekbacken, Gläntan, Smultronstället, Liljan
Pernilla Edström
Enhetschef
031-724 65 84
pernilla.edstrom@harryda.se
Sjövik, Hagen, Rosenhill
Agnetha Magnusson
Enhetschef
031-724 65 73
agnetha.magnusson@harryda.se
Solbacken, Ekbacken
Cecilia Bäcksin
Samordnare
031-724 65 92
cecilia.backsin@harryda.se
Hagen, Sjövik, Gläntan
Katrine Hertram
Samordnare
031-724 65 57
katrine.hertram@harryda.se
Rosenhill, Smultronstället, Liljan
Jannica Bryngelsson
Samordnare
031-724 84 10
jannica.bryngelsson@harryda.se
Mona Lundqvist
Administratör
031-724 65 40
mona.lundqvist@harryda.se
Direkttelefon
Hagen, 031-724 65 77
Gläntan, 031-724 65 74
Sjövik, 031-724 65 75
Solbacken, 031-724 65 72
Ekbacken, 031-724 65 78 Rosenhill:
korttid, 031-724 64 97
säbo, 031-724 64 94
Smultronstället, 031-724 65 97
Liljan, 031-724 88 50

Besöksadress
Ekdalagården
Ekdalavägen 7
435 30 Mölnlycke

socialtjansten@harryda.se

Karta till Ekdalagården Länk till annan webbplats.


Relaterad information