Arbetsmiljö

Bygården består av tre våningar med ljusa, fina lokaler. Korridorerna är breda och det underlättar gångträningen. Det finns möjlighet att komma ut med sängliggande personer på uteplatserna.

All personal arbetar i hela huset. Det finns tillgång till bra arbetstekniska hjälpmedel. Personalen har omklädningsrum med dusch och tillgång till arbetskläder. Många bland omvårdnadspersonalen har olika ombudsuppgifter såsom schemaansvarig, kvalitetsombud, palliativt ombud, hygienombud, dokumentationsombud, hälsoinspiratör och så vidare.

Kontaktmannens uppgifter

Vi arbetar utifrån principen med kontaktmannaskap både dag och natt. Det innebär att kontaktman har ett särskilt ansvar för kontakten med en eller flera brukare och dennes anhöriga/vänner och god man, om det finns en sådan. Syftet med detta är att brukaren ska känna större trygghet och att personalen får mera kunskap om varje brukare, så att de egna resurserna och fritidsintressen tillvaratas. Alla som bor på Bygården har en IGP (individuell genomförande plan) som kontaktmannen upprättar tillsammans med varje brukare.

Vice kontaktman

När ordinarie kontaktman är ledig eller sjuk övergår uppgifterna till vice kontaktman.