Kontakt
Lyssna

Tandvård

Rätt till "intyg om nödvändig tandvård"  och uppsökande munhälsobedömning har bl.a du som bor på särskilt boende med tillsyn större delen av dygnet och med varaktigt behov av vård och omsorg och som kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar för enligt HSL.

Kontakta ansvarig sjuksköterska (PAS) alternativt enhetschefen för det enskilda boendet när det gäller frågor om rätt till nödvändig tandvård.

Munhälsobedömning är en förenklad kontroll av din munhåla, tänder och tandersättningar. Bedömningen utförs av legitimerad tandhygienist eller legitimerad tandläkare i det särskilda boendet. Behovet av insatser för din munhygien bedöms med hänsyn till vad du eller personalen kan klara av.

Du får själv inte välja vem som ska utföra munhälsobedömningen, utan Västra Götalandsregionen har ett avtal med tandvårdsföretag som utför denna.

Västra Götalandsregionen erbjuder i samarbete med kommunen, ett kostnadsfritt besök av tandvårdspersonal för en munhälsobedömning och personlig rådgivning. Det är givetvis frivilligt att deltaga i detta erbjudande.

Du får själv välja tandläkare och tandhygienist om du har behov av nödvändig tandvård.

Kontakt

Mats Schönemann, enhetschef
Dalen, Ängen, Heden
031-724 84 65
mats.schonemann@harryda.se

Marie-Louise Andersson, enhetschef
Blåsippan, Skogen
031-724 84 89marie-louise.andersson@ harryda.se