Lyssna

Arbetsmiljö

På Björkelid arbetar vi i ljusa fina lokaler, som har en personlig prägel. Vi har tillgång till bra arbetstekniska hjälpmedel och våra korridorer är breda för att kunna ha gångträning med de boende. Det finns även möjlighet att köra ut en sängliggande person på uteplatsen. Vi har fina rymliga omklädningsrum med dusch och tillgång till arbetskläder.

Våra arbetsplatsträffar ligger inlagda i schemat. Här diskuterar och planerar vi samt skriver protokoll över det som diskuteras och beslutas.

Vi i personalen har tillgång till träningslokal. En kollega är hälsoinspiratör och ska inspirera och stödja oss andra till friskvård.

Kontaktmannaskap

Vi använder oss av kontaktmannaskap, vilket innebär att var och en i personalgruppen har särskild kontakt med en speciell boende och dennes anhöriga. Syftet med detta är att den boende ska känna större trygghet och att personalen får mer kunskap om varje person så att vi bättre kan ta tillvara den enskildes resurser och fritidsintressen.

Vi har också något som kallas fri-tid. På detta sätt skapar vi möjlighet till social gemenskap med en eller flera boende, vilket innebär att man är fri från övrigt vårdarbete under denna tid. Du kan exempelvis vara med vid aktiviteter tillsammans med vår fritidsassistent, du kan även gå på promenad eller göra något annat som den boende vill göra. Det viktiga är att det är den boende som bestämmer vad hon/han vill göra, antingen enskilt eller ihop med någon annan.

Är det något du undrar över är du välkommen att ringa till kontaktpersonen på den enhet som du är intresserad av.

Kontakt

Mats Schönemann, enhetschef
Dalen, Ängen, Heden
031-724 84 65
mats.schonemann@harryda.se

Marie-Louise Andersson, enhetschef
Blåsippan, Skogen
031-724 84 89
marie-louise.andersson@ harryda.se