Björkelid i Rävlanda

Foto: Emmy Jonsson

Björkelid är ett av Härryda kommuns äldreboenden, beläget i Rävlanda.

I huset finns fem enheter fördelade på två våningsplan och totalt 44 lägenheter, varav en är en tvårumslägenhet. Björkelid består av enheterna Heden och Dalen med totalt 20 lägenheter samt Blåsippan, Skogen och Ängen med totalt 24 lägenheter. Blåsippan, Skogen och Ängen är enheter för personer med demenssjukdomar.

Enrumslägenheterna på Björkelid har en yta på 39 kvadratmeter och tvårumslägenheten en yta på 51 kvadratmeter. Det finns dessutom gemensamma ytor såsom en stor och en liten matsal, vardagsrum, bibliotek, samvarorum på respektive våning, fritidsutrymmen såsom bastu och gym, SPA, badrum och personalutrymmen.

Hur du ansöker om en plats

Det är kommunens omsorgshandläggare som utreder vem som har behov av äldreboende.För information eller för att ansöka om en lägenhet på något av kommunens boenden ska du vända dig till kontaktcenter på 031-724 62 00.

Servicegaranti

Härryda kommun garanterar en plats i särskilt boende inom tre månader
efter fattat beslut. I de fall en plats i särskilt boende inte kan erbjudas
inom tre månader kompenseras brukaren med två månaders fri hemtjänst. Läs mer om servicegarantin, vad som ingår och när den gäller: Särskilt boende servicegaranti

Kontakt

Eva Sellgren, enhetschef
Dalen, Ängen, Heden
031-724 84 65
eva.sellgren@harryda.se

Marie-Louise Andersson, enhetschef
Blåsippan, Skogen
031-724 84 89
marie-louise.andersson@harryda.se

Karina Johansson, samordnare
Dalen, Ängen, Heden
031-724 82 98
karina.johansson@harryda.se

Katarina Konradsson, samordnare
Blåsippan, Skogen
031-724 84 02
katarina.konradsson@harryda.se

Frida Johansson, administratör frida.johansson01@harryda.se031-724 84 70

Blåsippan - Skogen
031-724 84 75

Ängen - Dalen - Heden
031-724 84 77

Besöksadress:

Björkelidsvägen 12
438 51 Rävlanda

Postadress:

Härryda kommun, Björkelid
435 80 Mölnlycke

socialtjansten@harryda.se

Karta till Björkelid Länk till annan webbplats.

Relaterad information