Lyssna

Avgiftsutrymme inom vård och omsorg och funktionsstöd med insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen

Alla som får stöd av vård och omsorg och funktionshinder får en blankett där alla inkomster ska anges. Till inkomster räknas lön av anställning eller annan verksamhet, pensioner, livränta, kapitalinkomster samt bostadstillägg.

Från inkomsten drar vi det så kallade förbehållsbeloppet. Det som blir kvar är det utrymme som finns för avgifter (avgiftsutrymme). Om avgifterna blir högre än avgiftsutrymmet minskas avgifterna.

Förbehållsbeloppet består av kostnad för bostad samt det minimibelopp, som var och en minst ska ha kvar när avgifterna är betalda. Minimibeloppet ska räcka till mat, hushållsel, telefon, kläder, försäkringar, hälso- och sjukvård, tandvård, läkemedel och liknande utgifter.

Minimibeloppet är olika stort för olika grupper

Om man bor ensam

Om man bor tillsammans

Person som bor på särskilt boende

6 885 kr

6 120 kr

Ett räkneexempel

Stina bor ensam. Hon ska betala 2 125 kr för hemtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård.

Så räknar vi fram om Stina har råd att betala sina avgifter:

Inkomster

Kr

Pension

8 986 kr

Bostadstillägg

3 827 kr

Summa inkomster

12 813 kr

Förbehållsbelopp

Kr

Hyra

5 071 kr

Minibelopp

6 885 kr

Avgiftsutrymme

Kr

Kvar till avgifter

857 kr

Eftersom Stina inte har råd att betala hela sin avgift på 2 125 kronor minskas den till 857 kronor.

Beslut om avgiften

När vi fått in blanketten, där du fyllt i dina inkomster, räknar vi fram vilken avgift du ska betala. Därefter skickar vi ett avgiftsbeslut till dig. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det. Det finns information om hur du överklagar beslutet i det brev du får tillsammans med avgiftsbeslutet.

Kontakt

Monica Lundgren, avgiftshandläggare              
031-724 84 57
monica.b.lundgren@harryda.se