Lyssna

Avgifter för hemtjänst och kommunal hälso-sjukvård samt andra tjänster enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen

Stödet som du som äldre och/eller funktionshindrad kan få är behovsprövat och vi tar ut en avgift för de flesta av våra tjänster. Avgifterna du kan läsa om här är enligt socialtjänstlagen (SoL) 8 kapitlet.

Avgiftsutrymme och maxtaxa

Vi kontrollerar alltid att var och en har ekonomisk möjlighet att betala sina avgifter (avgiftsutrymme). Oavsett inkomster är avgiften högst
2 138 kronor per månad (maxtaxa).

Avgift för person som bor i äldreboende eller i gruppboende

Kan sänkas om du har låg inkomst

Avgift

Hemtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård

2 125 kr/mån

Måltider

3 765 kr/mån

Ska alltid betalas oavsett avgiftsutrymme

Avgift

Förbrukningsvaror

120 kr/mån

Observera att dessa avgifter gäller tjänsterna som kommunen ska utföra enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Avgifterna gäller inte för tjänster som kommunen ska utföra enligt lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS.

Kontakt

Monica Lundgren, avgiftshandläggare                031-724 84 57 monica.b.lundgren@harryda.se